Ακυρώνει τον διαγωνισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Την ακύρωση του Διαγωνισμού που προκήρυξε εν μέσω θέρους και πυρκαγιών ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη και λειτουργία του Οργανισμού που σχετίζονται με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022 έως 20/10/2023 των αγροτών και όλων των υποστηρικτικών εργασιών για την ολοκλήρωση των πληρωμών του έτους 2022, αποφάσισε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Η Αρχή διαπιστώνοντας φωτογραφικές διατάξεις στο περιεχόμενο της προκήρυξης (Διαγωνισμού) που προκαλούσαν πρόβλημα στον ανταγωνισμό των εταιρειών, εξέδωσε και κοινοποίησε την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου την απόφασή της, σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται ο εν λόγω διαγωνισμός.

Είχε προηγηθεί στις 17 Αυγούστου προδικαστική προσφυγή κατά του περιεχόμενου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού από την εταιρεία NEUROPUBLIC.

Από την πλευρά του ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του προέδρου του Δ. Μελά, ως μοναδικό μέσο αντίδρασης, αποδέχτηκε εγγράφως την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου την απόφαση της ΑΕΠΠ (1ο Κλιμάκιο) «για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 45027/05-08-2021 διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για το έργο», όπως δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Διαβάστε στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου όλο το παρασκήνιο της υπόθεσης