Οι Αλβανοί αγρότες λαμβάνουν 18 φορές μικρότερη κρατική οικονομική στήριξη σε σχέση με άλλες δυτικές χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών.

Η δημοσίευση της σχετικής μελέτης προκαλεί προβληματισμό αναφορικά με το ορθό της διανομής των κονδυλίων της ΕΕ. Η αγροτική δραστηριότητα συμβάλλει περίπου στο 20% του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Αλβανίας. Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση του FAO δείχνει ότι οι Αλβανοί αγρότες λαμβάνουν μόνο 3 ευρώ άμεσης ενίσχυσης ανά εκτάριο από το κράτος, ενώ 42 ευρώ πηγαίνουν σε ιδρύματα και οντότητες που επιβλέπουν τον αγροτικό τομέα.

Αυτό είναι το αντίστροφο του καθεστώτος που επικρατεί σε άλλες χώρες, όπου η πλειονότητα των κεφαλαίων πηγαίνει απευθείας στον αγρότη. Στο Κόσοβο, 69 ευρώ ανά εκτάριο πηγαίνουν στον αγρότη και 54 ευρώ στους διοικητικούς, ενώ στη Βοσνία 66 ευρώ στον αγρότη και 60 στους διοικητικούς.

Κατά μέσο όρο, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων δίνουν περίπου 53 ευρώ ανά εκτάριο στους αγρότες τους, ενώ στην Αλβανία, το ποσοστό αυτό ήταν 18 φορές μικρότερο, φτάνοντας μόλις τα 3 ευρώ.

Η έκθεση του FAO σημειώνει ότι η αλβανική κυβέρνηση παρέχει πολύ λίγα όσον αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση για τους αγρότες και τα κονδύλια που προορίζονται για τον πρωτογενή τομέα δεν καταλήγουν εκεί που πρέπει.

www.euractiv.com