Καθώς η Ευρώπη ξεκινά μια δύσκολη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Αλβανία, όπου η υδροηλεκτρική ενέργεια παράγει σχεδόν το 100% του ηλεκτρισμού, αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα. Πολλές τοπικές κοινότητες επηρεάζονται από την κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων, όμως αντεπιτίθενται σθεναρά σε αυτά και συχνά κερδίζουν τη μάχη.

Μέσα σε λιγότερο από έξι μήνες, τα αλβανικά δικαστήρια έχουν «φρενάρει» τρία έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Κάθε αναστολή προέκυψε έπειτα από πίεση των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες προειδοποίησαν ότι αυτά θα καταστρέψουν τον πολιτισμό, τα μέσα διαβίωσης και το φυσικό περιβάλλον τους.

«Η διακοπή της λειτουργίας των μονάδων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία και τη διατήρηση της φυσικής ροής των ποταμών και την πρόληψη των δυνητικά καταστροφικών επιπτώσεων στους οικότοπους, τη χλωρίδα και την πανίδα», δήλωσε η Catherine Bohne, διευθύντρια της TOKA, μιας ομάδας δράσης που έχει ηγηθεί πολλών δικαστικών υποθέσεων κατά εταιρειών παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στη Βόρεια Αλβανία.

«Η μάχη απέχει πολύ από το να τελειώσει», προσθέτει η ίδια, λέγοντας όμως ότι η ομάδα θα συνεχίσει να αγωνίζεται με όλα τα απαραίτητα νομικά μέσα.

www.euractiv.com