Αλλάζει ο χρόνος υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για τους γενετικούς πόρους στην κτηνοτροφία

Αλλάζει ο χρόνος της υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να πάρουν παράταση για την υλοποίηση της δράσης.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ,

  • Εάν κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής (2022), διαπιστωθεί η ανάγκη παράτασης εκτέλεσης της Δράσης, η υποβολή των φακέλων από τους δικαιούχους θα γίνει το διάστημα από 10 Μαρτίου 2022 έως 10 Απριλίου 2022. Δικαίωμα υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για παράταση έχουν οι ενταγμένοι δικαιούχοι των οποίων η περίοδος υλοποίησης της Δράσης λήγει εντός του 2022.
  • Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν αίτηση για παράταση υλοποίησης της Δράσης, έως 31 Οκτωβρίου 2023, υποβάλλοντας αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά