Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Νέα ειδικότητα για τη συντήρηση και την επισκευή γεωργικών μηχανημάτων

Μία νέα ειδικότητα, με τίτλο «Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων», προστίθεται στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ, πρώην ΙΙΕΚ) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Σύμφωνα με τη Σχολή, «με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο απόφοιτος της ειδικότητας είναι σε θέση να συντηρεί και να επισκευάζει γεωργικά μηχανήματα, να οργανώνει αποθήκη ανταλλακτικών και συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να εργαστεί ως:

✱ Τεχνικός σε συνεργείο επισκευής και συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων ή αυτοαπασχολούμενος.

✱ Τεχνικός υπάλληλος σε κατάστημα εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων ή αυτοαπασχολούμενος.

✱ Τεχνικός υπάλληλος σε αποθήκη πώλησης ανταλλακτικών ή ακόμη και αυτοαπασχολούμενος.

✱ Υπάλληλος σε οργανισμό ή γεωργική επιχείρηση ή συνεταιρισμό.

Τα μαθήματα γίνονται στον χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή», καθώς και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής, όπου λειτουργεί και εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

✱ Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

✱ Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις.