-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Εντός χρονοδιαγράμματος η πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων. Τα ποσά και ο αριθμός των δικαιούχων – Ποιοι έμειναν εκτός και γιατί. Αναλυτικά, τα δικαιώματα κατανομής του Εθνικού Αποθέματος

Στην ώρα τους ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων, όπως είχε προαναγγείλει η «Ύπαιθρος Χώρα» εδώ και εβδομάδες, και τα χρήματα πιστώθηκαν στους λογαριασμούς 610.000 παραγωγών. Την Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου, καταβλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά 931.058.600 ευρώ, που αφορούν την εξόφληση της Βασικής, το σύνολο της Πρασινίσματος και την ενίσχυση για τους νέους γεωργούς.

Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναμφίβολα αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που απεικονίζει την καλή λειτουργικότητα του Οργανισμού το τελευταίο διάστημα.

-Διαφήμιση-

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι εκτός από την τήρηση των προθεσμιών, απολύτως θετικό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και το ύψος της πληρωμής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς οι παραγωγοί πληρώθηκαν το 99.6% της αξίας των δικαιωμάτων που ενεργοποιήθηκαν.

Πρόκειται για ένα ποσοστό ιδιαίτερα εντυπωσιακό, που επιβεβαιώνει και την καλή λειτουργία συνολικά των φορέων που εμπλέκονται στο ΟΣΔΕ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και των Κέντρων Υποβολής Δήλωσης (ΚΥΔ). Το μοντέλο διαχείρισης αποτελεί πλέον «συνταγή της επιτυχίας», ώστε οι δηλώσεις των παραγωγών να υποβάλλονται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και να μην χάνονται επιδοτήσεις σε πρόστιμα.

Πληρωμές

Όσον αφορά τη Βασική, η πληρωμή ολοκληρώθηκε με την καταβολή 360 εκατ. ευρώ, φτάνοντας δηλαδή τα 1,06 δισ. ευρώ συνολικά, συνυπολογίζοντας και την προκαταβολή του Οκτωβρίου. Το σύνολο, βέβαια, της ενίσχυσης έλαβαν περισσότεροι από 70.000 δικαιούχοι, οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προκαταβολή. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι 31.000 νέοι παραγωγοί που έλαβαν φέτος δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα, αλλά και ένας σημαντικός αριθμός μικροδικαιούχων, που η πληρωμή τους πέρασε το όριο των 250 ευρώ.

ΠΟΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 14/12/2017:

Περιγραφή Ενίσχυσης

Πλήθος Παραγωγών

Ποσό προς Πίστωση λογαριασμών (ευρώ)

% Πληρωμής

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (Εκκαθάρισης)

   608.884  

      359.662.349,15

99,60

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Πρασίνισμα)

   609.561  

      550.481.285,30

99,84

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

      56.602  

        20.914.965,21

99,64

 

 

    931.058.599,66  

 

Επιπλέον, καταβλήθηκε σε 609.560 περίπου παραγωγούς το σύνολο της πράσινης ενίσχυσης, ύψους 550 εκατ. ευρώ, καθώς το πρασίνισμα δεν είχε συμπεριληφθεί στην προκαταβολή.

Σημαντικά αυξημένο από πέρυσι είναι το ποσό της ενίσχυσης προς τους νέους γεωργούς, που ανέρχεται στα 21 εκατ. ευρώ. Το σύνολο της ενίσχυσης, το οποίο υπολογίζεται ως πριμ 25% επί των ΔΒΕ, καταβλήθηκε σε 56.600 νέους παραγωγούς, δηλαδή 15.000 περισσότερους από πέρυσι.

Ποιοι έμειναν εκτός

Δεν πληρώθηκαν βάσει του κανονισμού περίπου 500 αιτούντες, οι οποίοι είτε δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού, είτε εκκρεμεί ακόμη η εξέτασή του.

Επίσης, δεν πληρώθηκαν σχεδόν 4.600 παραγωγοί, των οποίων το συνολικό ύψος της επιδότησης δεν ξεπερνά τα 250 ευρώ. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι όσοι παραγωγοί ξεπεράσουν το όριο των 250 ευρώ με τον συνυπολογισμό των συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα λάβουν το σύνολο του ποσού σε επόμενες πληρωμές.

Τέλος, εκτός πληρωμής έμειναν περίπου 550 παραγωγοί, για τους οποίους παρουσιάστηκαν προβλήματα ταυτοποίησης τραπεζικού λογαριασμού.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι όσοι παραγωγοί εντοπίζουν προβλήματα ή χρειάζονται περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το ποσό που πιστώθηκε στον λογαριασμό τους, μπορούν να απευθύνονται στα ΚΥΔ, τα οποία θα τους δώσουν την αναλυτική εικόνα των πληρωμών τους. Εναλλακτικά, μπορούν να τηλεφωνούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) ή στο ΥΠΑΑΤ (1540) είτε να συνδεθούν στο διαδίκτυο (https://iris.gov.gr/)

Εθνικό Απόθεμα

Αξιοσημείωτος, όμως, είναι και ο μεγάλος αριθμός δικαιούχων Νεαρής ηλικίας, που ανέρχεται σε 17.000 παραγωγούς, οι οποίοι και απέκτησαν δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα αξίας 18 εκατ. ευρώ, αλλά και οι 12.000 Νεοεισερχόμενοι γεωργοί, οι οποίοι απέκτησαν δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα αξίας περίπου 7 εκατ. ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 2017 ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Κατηγορία

Περιφέρεια

Αξία

Γεωργοί νεαρής ηλικίας

1- Βοσκότοποι

7.600.000,00

Γεωργοί νεαρής ηλικίας

2- Αρόσιμα

6.900.000,00

Γεωργοί νεαρής ηλικίας

3- Μόνιμες

4.050.000,00

Σύνολο Νεαρής Ηλικίας (πλήθος Παραγωγών 17.000)

18.550.000,00

Νεοεισερχόμενοι γεωργοί

1- Βοσκότοποι

1.600.000,00

Νεοεισερχόμενοι γεωργοί

2- Αρόσιμα

2.600.000,00

Νεοεισερχόμενοι γεωργοί

3- Μόνιμες

2.800.000,00

Σύνολο Νεοεισερχόμενων (πλήθος παραγωγών 12.000)

7.000.000,00

 

 

25.550.000,00

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki