Άμφισσα: Δυστοκία στα αρδευτικά του Ελαιώνα

Ερωτήματα για την πορεία ολοκλήρωσης των εργασιών του αρδευτικού έργου στον Ελαιώνα της Άμφισσας θέτουν η τοπική κοινωνία και πολιτικοί παράγοντες της περιοχής. Το έργο ξεπερνά τα 19 εκατ. ευρώ, αλλά η εξέλιξή του δεν έχει αποδώσει ακόμα τα αναμενόμενα. Τα ερωτήματα που τίθενται σχετίζονται με τον βαθμό ολοκλήρωσής του, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου που το ανέλαβε.

Επίσης, αφορούν και θέματα για την κάλυψη της συνολικής έκτασης, σύμφωνα με την αρχική σύμβαση, για τους ποιοτικούς ελέγχους ως προς την ορθή τεχνητή λειτουργία των αγωγών και των συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα από την εργολήπτρια εταιρεία. «Γκρίζα» παραμένει και η πρόταση που προκύπτει από τη συνεργασία του φορέα χρηματοδότησης, του φορέα υλοποίησης της εργολήπτριας εταιρείας και της ΕΥΔΑΠ, στο σημείο παροχέτευσης αγωγού από το κανάλι της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή της Άμφισσας.