Αμφισσα: Συστάθηκε ο φορέας διαχείρισης του Δελφικού Ελαιώνα

Η σύσταση του φορέα διαχείρισης του Ελαιώνα της Άμφισσας αποτελεί μία συνέχεια της προσπάθειας για την προστασία του Ελαιώνα, όπως επίσης και του ευρύτερου δελφικού τοπίου, σύμφωνα με εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2022 δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή και η αναγκαιότητα αναβίωσης του Ελαιώνα που καταστράφηκε ήταν πλέον μονόδρομος. Η ανάδειξή του και, παράλληλα, η αξιοποίησή του ως σύνθετου πολιτιστικού και αγροτικού προϊόντος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Παράλληλα, ο Ελαιώνας της Άμφισσας ταυτίζεται απόλυτα όχι μόνο παραγωγικά, αλλά και ιστορικά με τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Αναγκαιότητα αυτής της διατήρησης ήταν και η στάση του φορέα διαχείρισης, σύμφωνα με τον νόμο 5035/2023. Στόχος της απόφασης ήταν η δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπως του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, επιχειρήσεων, αυτοδιοίκησης κ.ά., ενισχύοντας το ιστορικό και πολιτιστικό στοιχείο, αλλά και τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας.