Αμπέλι: Συμβουλές για μείωση της έξαρσης περονόσπορου και ωιδίου

Στις περιοχές όπου η βλάστηση του αμπελιού βρίσκεται στο στάδιο της εμφάνισης των ανθοταξιών (βλαστός 8-15 εκ.) και όπου η ασθένεια του περονόσπορου εμφανίζεται συχνά, θα πρέπει να ξεκινήσει προληπτικός ψεκασμός και να επαναληφθεί μετά από δέκα ημέρες περίπου, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων.

Σε αυτούς τους δύο ψεκασμούς, δεν συνιστάται η χρήση χαλκούχων σκευασμάτων, διότι καθυστερούν τη βλάστηση. Προτιμότερη είναι η χρήση σκευασμάτων διεισδυτικών ή διασυστηματικών που δεν ξεπλένονται από τις βροχές.

Οι ψεκασμοί σε αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικοί, σύμφωνα πάντα με το Περιφερειακό Κέντρο, προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι πρωτογενείς μολύνσεις και να αποφευχθεί ο κίνδυνος έξαρσης της ασθένειας αργότερα τον Μάιο ή τον Ιούνιο.

Για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα, είναι ανάγκη να γίνεται ορθολογική εναλλαγή των μυκητοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες. Καλλιεργητικά μέτρα, όπως η καταστροφή των ζιζανίων, ο περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης και η βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα συμβάλλουν στον περιορισμό της ασθένειας.

Ωίδιο

Σε όλες τις πρώιμες περιοχές, η πίεση προσβολής (του μοντέλου Kast-Oidiag) για το ωίδιο είναι μεγαλύτερη από 60, διάστημα που χαρακτηρίζει υψηλή πίεση προσβολής, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Ιωαννίνων. Συστήνεται στους παραγωγούς να επισκοπούν τον αμπελώνα δύο φορές την εβδομάδα για την ύπαρξη προσβολών, να συλλέγουν και να καταστρέφουν τους προσβεβλημένους βλαστούς και να προβούν προληπτικά σε επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.

Συστήνεται, επίσης, η ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας του μύκητα. Σε αυτή την περίοδο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα επαφής, όπως το θείο (βρέξιμο ή επίπασης), καθώς οι θερμοκρασίες δεν αποτελούν περιοριστικό παράγοντα από πλευράς τοξικότητας.

Η καταπολέμηση του ωιδίου μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν του περονοσπόρου και της φόμοψης.