Αμπέλι: Συμβουλές προστασίας για την τρίτη πτήση της ευδεμίδας

Η τρίτη πτήση της ευδεμίδας στην όψιμη ζώνη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και θέλει προσοχή, προειδοποιεί το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Πιο αναλυτικά, η δραστηριότητα της τρίτης πτήσης του εντόμου (συλλήψεις, ωοτοκίες) διαρκεί 4-5 εβδομάδες, στο ξεκίνημα είναι χαμηλή, κινείται ανοδικά στο πρώτο μισό της, ενώ στη συνέχεια σταδιακά χαμηλώνει πάλι.

Τα σταφύλια συνήθως δέχονται μικρότερη πίεση προσβολής σε σχέση με τη δεύτερη πτήση, επειδή οι πληθυσμοί του εντόμου έχουν μειωθεί λόγω της αντιμετώπισης που έχει προηγηθεί. Οι προσβολές όμως της γενιάς αυτής είναι πιο επιζήμιες, καθώς συνδέονται με σήψεις σταφυλιών.

Ιδιαιτέρως τη φετινή χρονιά η πίεση θα είναι αυξημένη, καθώς σημαντικοί πληθυσμοί εξελίσσονται στα προσβεβλημένα σταφύλια από τη γενιά που προηγήθηκε.