Αμπέλι: Συστάσεις για την αποφυγή εχθρών και ασθενειών στο στάδιο του φουσκώματος των ματιών

Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ο λήθαργος συνεχίζεται, ενώ στις νότιες και στις πρωιμότερες περιοχές το αμπέλι έχει ξεκινήσει το φούσκωμα των ματιών, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας, το οποίο δίνει συστάσεις για την αποφυγή εχθρών και ασθενειών.

Έντομα διογκωμένων ματιών & νεαρής βλάστησης

Στο φούσκωμα των ματιών, αλλά και στα επόμενα στάδια, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, συνιστάται ο συχνός έλεγχος των κεφαλών για την ύπαρξη φαγωμένων οφθαλμών, καθώς και για την παρουσία προνυμφών (λεπιδοπτέρων) ή σκαθαριών (ωτιόρρυγχος). Προτείνεται η τοπική εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων, μόνο σε περίπτωση διαπιστωμένης προσβολής και ύπαρξης προνυμφών ή σκαθαριών.

Ακάρεα: Ακαρίωση και ερίνωση

Συνιστάται καταπολέμηση στο φούσκωμα των ματιών, μόνο στην περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί σημαντικές ζημιές (κυρίως νεκρώσεις οφθαλμών και ισχυρές παραμορφώσεις βλαστών και φυλλώματος) την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.

Η καταπολέμηση αφορά ψεκασμό με βρέξιμο θείο 1%. Μετά την έκπτυξη των οφθαλμών και για λόγους τοξικότητας, η αναλογία πρέπει να μειωθεί σε 0,8-0,6%. Ο ψεκασμός αυτός είναι μεγάλης σημασίας, διότι οι επεμβάσεις αργότερα, μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων, δεν είναι υψηλής αποτελεσματικότητας. Σημειώνεται ότι ο ψεκασμός αυτός έχει ευεργετική δράση τόσο εναντίον του ωιδίου, όσο και εναντίον της φόμοψης και της μακρόφωμας.

Θρίπες

Η εμφάνιση θριπών στο στάδιο της έκπτυξης των ματιών ή/και κατά την έναρξη της βλάστησης (βλαστός 1-2 εκ.) μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στη νεαρή και ταχύτατα αναπτυσσόμενη βλάστηση, όπως ισχυρή παραμόρφωση βλαστών και φύλων, καθώς και καθήλωση ανάπτυξης των εκπτυσσόμενων οφθαλμών.

Συνιστάται επισκόπηση για τυχόν παρουσία θριπών στην εκπτυσσόμενη βλάστηση με ελαφρά και προσεκτικά τινάγματα τυχαία επιλεγμένων νεαρών βλαστών πάνω από μία κόλα λευκό χαρτί. Εναλλακτικά, προτείνεται η τοποθέτηση και ο ανά διήμερο έλεγχος μίας μπλε ή κίτρινης κολλητικής παγίδας ανά 3-4 στρέμματα.

Φόμοψη & μακρόφωμα

Πρόκειται για μυκητολογικές ασθένειες με παρόμοια συμπτώματα, από τις οποίες προσβάλλονται κυρίως οι κληματίδες, οι κεφαλές, οι βραχίονες και τα φύλλα των πρέμνων. Μέσα σε 15 ημέρες από την έκπτυξη των βλαστών στα κατώτερα μεσογονάτια διαστήματα παρατηρούνται μαύρες κηλίδες που αργότερα νεκρώνονται. Κατά τη διάρκεια της γρήγορης ανάπτυξης, παρουσιάζονται σχισίματα που αποκτούν φελλώδη όψη.

Σύμφωνα με τις συστάσεις σε αμπελώνες, αλλά και σε περιοχές με ιστορικό προσβολής, προτείνεται η διενέργεια 1-3 προληπτικών ψεκασμών με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. Ο πρώτος ψεκασμός διενεργείται στην έκπτυξη των οφθαλμών (στάδιο Γ) και ο δεύτερος αμέσως μετά την πλήρη ανάπτυξη του πρώτου φύλλου (στάδιο Δ). Στο βλαστικό στάδιο των 2-3 φύλλων με μήκος βλαστού 5-7 εκ. (στάδιο Ε), συνιστάται ένας τρίτος προληπτικός ψεκασμός. Τοπικά, όπου η ασθένεια ενδημεί και στην περίπτωση που η άνοιξη είναι υγρή, η προστασία της βλάστησης θα πρέπει να συνεχιστεί, τουλάχιστον μέχρι μήκους βλαστών 15 εκ. Η καταπολέμηση της φόμοψης είναι δυνατόν να συνδυαστεί με αυτήν του ωιδίου, με χρήση μυκητοκτόνου που καταπολεμά ταυτόχρονα και τις δύο ασθένειες.