Αμπελώνες: Ρομποτικός ψεκασμός ακόμα και σε εδάφη με ιδιαιτερότητες στην Ελλάδα

Την ανάπτυξη μιας έξυπνης ρομποτικής πλατφόρμας, που θα μπορεί να κινηθεί αυτόνομα με σκοπό τον ψεκασμό αμπελιών ακόμα και σε αμπελώνες που καλλιεργούνται σε εδάφη με ιδιαιτερότητες, όπως εδάφη με μεγάλη κλίση, ετοιμάζει η Ελλάδα.

Μέσω του προγράμματος iRTA, οι ελληνικές εταιρείες Agenso και SCiO, μαζί με το Εργαστήριο Ρομποτικής (Roboskel) του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το Εργαστήριο Γεωργίας Ακριβείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα κατασκευάσουν τη ρομποτική πλατφόρμα.

Τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση της ρομποτικής πλατφόρμας για τους αμπελοκαλλιεργητές, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ζέρβα, επικεφαλής καινοτομίας και εταίρο στην εταιρεία SciO, είναι «η μείωση του κόστους της διαδικασίας ψεκασμού, καθώς θα μειωθεί ο ανθρώπινος χρόνος που απαιτείται, ενώ παράλληλα θα μειωθούν και οι αγροχημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται, με δεδομένο ότι ο ψεκασμός θα πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ακρίβεια και πιο στοχευμένα μόνο για τα αμπέλια που έχουν μολυνθεί.

Επιπλέον, θα προστατεύεται η υγεία των αμπελοπαραγωγών, καθώς δεν θα εκτίθενται σε μεγάλες ποσότητες αγροχημικών ουσιών. Τέλος, θα υπάρχουν και πιο μακροπρόθεσμα οφέλη από τέτοιου είδους ρομποτικές τεχνολογίες, που πραγματοποιούν στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η μείωση της ρύπανσης των φυσικών πόρων (π.χ. έδαφος, νερό κ.λπ.)».

Συνδυασμός τεχνολογιών

Για τις παραπάνω λειτουργίες θα συνδυαστούν οι ρομποτικές τεχνολογίες αιχμής, όπως η δυνατότητα αυτόνομης περιήγησης μέσα στον αμπελώνα και δυνατότητα αποφυγής εμποδίων, οι υψηλής ακρίβειας ψεκαστικές τεχνολογίες, καθώς και οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα αναγνωρίζουν ασθένειες μέσω εικόνων που θα λαμβάνονται από τη ρομποτική πλατφόρμα και θα πραγματοποιούν κατάλληλο ψεκασμό ανά αμπέλι του εκάστοτε αμπελώνα.

Ο κ. Ζέρβας αναφέρει στην «ΥΧ» ότι η ρομποτική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί με βάση τις παραπάνω τεχνολογίες «θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε πραγματικούς αμπελώνες. Σκοπός των εταίρων του προγράμματος είναι να αξιοποιήσουν εμπορικά τη ρομποτική πλατφόρμα, ξεκινώντας από την καλλιέργεια αμπελιών και να την εξελίξουν περαιτέρω, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες καλλιέργειες».

Το πρόγραμμα iRTA (intelligent Robotic high-precision Treatment Application in rough terrain vineyards) επιλέχθηκε για χρηματοδότηση ανάμεσα σε 69 προτάσεις που υποβλήθηκαν στην ανοικτή πρόσκληση του προγράμματος ESMERA, το οποίο με την σειρά του χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Horizon 2020»