Αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών της αμυγδαλιάς

fomopsi-amigdalia
Οι αμυγδαλιές στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο εισέρχονται σε βλαστικό στάδιο, στο οποίο ευνοείται η ανάπτυξη ορισμένων μυκητολογικών ασθενειών, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας. Μερικές από αυτές είναι η μονίλια, η φόμοψη και ο εξώασκος.

Μονίλια

Προκαλεί ζημιές στα άνθη και τους βλαστούς. Τα άνθη φαίνονται σαν καμένα και οι βλαστοί φέρουν έλκη. Το Περιφερειακό Κέντρο συνιστά η ασθένεια να αντιμετωπίζεται κυρίως με την εφαρμογή κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα στάδια της λευκής κορυφής, της πλήρους άνθησης και της πτώσης των πετάλων, καθώς και με την εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων, κατά τα οποία τα προσβεβλημένα κλαδιά αφαιρούνται και καταστρέφονται με καύση. Οι εφαρμογές μπορεί να απαιτηθεί να συνεχιστούν και στο στάδιο του καρπιδίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Φόμοψη

Η ζημιά από τη φόμοψη ξεκινά συνήθως με τον σχηματισμό νεκρώσεων στη βάση ή γύρω από έναν οφθαλμό. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Καβάλας, οι εστίες μόλυνσης πρέπει να απομακρύνονται και να καταστρέφονται με καύση κατά τη διάρκεια του χειμερινού κλαδέματος, γιατί εάν πολλαπλασιαστούν, καθιστούν αντιοικονομική την αντιμετώπιση τους, καθώς θα πρέπει να αφαιρεθούν πολλά καρποφόρα όργανα.

Εξώασκος

Η ασθένεια προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, προκαλώντας πάχυνση του ελάσματος και διόγκωση του κεντρικού νεύρου, με ταυτόχρονη παραμόρφωση και συστροφή προς τα μέσα. Τα φύλλα αποκτούν κόκκινο-ιώδες χρώμα και είναι εμφανή από απόσταση. Συνιστάται καταπολέμηση στο στάδιο της διόγκωσης των ματιών και επανάληψη στην πτώση των πετάλων με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Η εξέλιξη της ασθένειας παύει με την άνοδο των θερμοκρασιών.