Το αμύγδαλο Συκουρίου κινδυνεύει με εγκατάλειψη

Η φόμοψη είναι ο νέος εχθρός των παραγωγών

Στο στόχαστρο της κλιματικής κρίσης βρίσκονται τα τελευταία χρόνια οι αμυγδαλοπαραγωγοί του Συκουρίου του Δήμου Τεμπών, καθώς μετρούν συστηματικά απώλειες παραγωγής από καιρικές συνθήκες και κατά συνέπεια συρρίκνωση εισοδήματος.

Κι ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι ζημιές προέρχονταν από τον παγετό, φέτος, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων που επικράτησαν και εξαιτίας της κλιματικής κρίσης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια όλο και εντονότερα, υπήρξε έξαρση της ασθένειας της φόμοψης (μύκητας Fusicoccum amygdall). Ο νέος απειλητικός εχθρός των παραγωγών αμυγδάλου, ο οποίος είχε παρουσιαστεί τις προηγούμενες χρονιές, δημιουργώντας και πάλι προβλήματα (ιδιαίτερα τη χρονιά 2017-2018), έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της παραγωγής.

Όπως αναφέρει ο συντονιστής των Αγροτικών Κρίσεων σε Θέματα Φυτοπροστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δρ. Δημήτρης Σταυρίδης, «εκτός από τη φετινή μείωση παραγωγής, σε βάθος χρόνου θα επιφέρουν προβλήματα και στο φυτικό κεφάλαιο. Για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού ζητήματος, η Ομάδα Αγροτικών Κρίσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα συντονίσει το έργο ειδικών επιστημόνων και ερευνητών και θα καθορίσει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πλευρά των παραγωγών και οι οποίες θα γνωστοποιηθούν, έτσι ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αμυγδαλοπαραγωγών Όσσας, Κωνσταντίνος Μητροδήμος, δηλώνει στην «ΥΧ» ότι «η σημαντική μείωση της παραγωγής στην ΠΕ Λάρισας εξαιτίας της προσβολής της καλλιέργειας από τη φόμοψη, η κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής (100% για το κόστος συγκομιδής, 150 % για το κόστος άρδευσης, γεωργικών εφοδίων, καυσίμων κ.λπ.), έχουν ως συνέπεια τη σημαντική απώλεια εισοδήματος των παραγωγών, με αποτέλεσμα να καταστεί ζημιογόνος η καλλιέργεια. Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τεμπών ανήκει το 1% της παγκόσμιας παραγωγής αμυγδάλου. Εφόσον λοιπόν οι ανωτέρω λόγοι ελήφθησαν υπόψη για την απόφαση κάλυψης της απώλειας εισοδήματος σε αμυγδαλοπαραγωγούς τριών χωριών της Μαγνησίας για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) (ΚΥΑ 710/123176/2023) και αποδεδειγμένα συντρέχουν και στην ΠΕ Λάρισας, πρέπει να ληφθούν υπόψη και για τη λήψη αντίστοιχης απόφασης κάλυψης του απολεσθέντος εισοδήματος των αμυγδαλοπαραγωγών της περιοχής. Όλα τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης (μειωμένες πωλήσεις, διαπιστώσεις προσβολής καλλιέργειας από τον μύκητα Fusicoccum amygdali, ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας συνθήκες, αυξημένη χρήση μυκητοκτόνων για την αντιμετώπισή της κ.λπ.) τηρούνται στο αρχείο των αμυγδαλοπαραγωγών και παραμένουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών».

Το δυσάρεστο για την αμυγδαλοκαλλιέργεια στον νομό είναι ότι αυτή η τελευταία χρονιά (από το 2010 και μετά) εμφάνιζε μία δυναμική, με εντυπωσιακή αύξηση των καλλιεργούμενων στρεμμάτων. Με βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το έτος 2021 στη Θεσσαλία υπήρχαν αμυγδαλεώνες σε πάνω από 100.000 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 75.000 στρέμματα στον Νομό Λάρισας, ενώ αρκετά υπάρχουν σε Μαγνησία και Τρίκαλα. Στον Νομό Λάρισας, ο Δήμος Κιλελέρ διαθέτει 31.180 στρέμματα, ο Δήμος Τεμπών 24.280 στρέμματα και ακολουθεί η Ελασσόνα.