Η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των αγροτών περνάει από το χωράφι

Eνταξη της ψηφιοποίησης ως μάθημα στην επαγγελματική εκπαίδευση, μεταφορά της γνώσης από την εκπαιδευτική αίθουσα στο χωράφι και εστίαση στα εργαλεία της ΚΑΠ είναι μερικές από τις προτάσεις για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των αγροτών.

Οι προτάσεις αυτές καταγράφηκαν στο σεμινάριο της EIP-AGRI «New skills for digital farming», από αγρότες, γεωργικούς συμβούλους και ερευνητές που συμμετείχαν. Στο ερώτημα «με ποιον τρόπο η κλασική εκπαίδευση και επιμόρφωση μπορεί να αντιμετωπίσει το κενό που υπάρχει στον αγροτικό τομέα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες», οι συμμετέχοντες απαντήσαν ότι χρειάζεται να συμπεριληφθεί η ψηφιοποίηση στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους μελλοντικούς νέους αγρότες. Να υπάρξει, δηλαδή, εστίαση στη βασική γνώση και στην πρακτική κατανόηση των ψηφιακών εργαλείων για την ανάπτυξη μίας σειράς δεξιοτήτων και την επίλυση προβλημάτων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Εκπαίδευση στο χωράφι

Εκτός από τα παραπάνω, οι συμμετέχοντες επεσήμαναν ότι η μεταφορά της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την αίθουσα στο χωράφι μέσα από ομάδες πολλών ατόμων, όπως οι επιχειρησιακές ομάδες, ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων, εστιάζοντας στις πραγματικές ανάγκες των αγροτών. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η συνεργασία μεταξύ των αγροτών και η ανταλλαγή απόψεων και γνώσης.

Επιδεικτικά αγροκτήματα

Η ζωντανή παρουσίαση πρακτικών, νέων εργαλείων και τεχνολογιών απευθείας στο χωράφι θεωρείται τόσο από τους αγρότες όσο και τους γεωργικούς συμβούλους ως ένας από τους καλύτερους τρόπους να μάθουν οι αγρότες για μία καινούργια τεχνολογία, να δουν πώς λειτουργεί, αλλά και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει. Την ίδια άποψη, καταθέτουν και οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Όπως εξηγούν, χρειάζεται η εκπαίδευση των αγροτών να πραγματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο, οι αγρότες κατανοούν τις τεχνολογίες και τι μπορούν να τους παρέχουν. Σε αυτήν τη διαδικασία, οι πάροχοι των τεχνολογιών μπορούν να διαμορφώσουν και να τελειοποιήσουν τα εργαλεία τους και τις εφαρμογές τους.

Σύνδεση με τα συστήματα γνώσης και καινοτομίας

Για την υποστήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των αγροτών χρειάζεται ένα δυνατό σύστημα γνώσης και καινοτομίας (AKIS), ώστε να υπάρξει ευρεία σύνδεση των αγροτών με τους συμμετέχοντες σε ένα τέτοιο σύστημα, τους γεωργικούς συμβούλους, δηλαδή τους ερευνητές, τους εκπαιδευτές, τους παρόχους υπηρεσιών και τεχνολογιών και τις δημόσιες διοικήσεις.

Εργαλεία μέσω της ΚΑΠ

Τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης προσφέρουν μια σειρά εργαλείων, τα οποία, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση βασικών και πιο προηγμένων αναγκών των αγροτών. Τέτοια μέτρα είναι η μεταφορά της γνώσης και της πληροφόρησης (Μέτρο 1), η συμβουλευτική (Μέτρο 2) και η συνεργασία (Μέτρο 16).

Χρήση ψηφιακών πλατφορμών

Τέλος, οι συμμετέχοντες καταγράφουν ακόμα ένα μέσο που μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές τεχνολογίες, που είναι η χρήση ψηφιακών πλατφορμών. Οι πλατφόρμες μπορούν να γίνουν πηγές γνώσης και δικτύωσης.