Η αναβάθμιση του Ταμείου Γεωργίας & Κτηνοτροφίας στα θέματα συζήτησης Μ. Βορίδη και ΠΟΓΕΔΥ

Σε «εξαιρετικό κλίμα», σύμφωνα με ανακοίνωσή της ΠΟΓΕΔΥ, διεξήχθη η συνάντηση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Μ. Βορίδη, την Παρασκευή 20-9-2019.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου του Ταμείου Γεωργίας & Κτηνοτροφίας αλλά και η  θεσμοθέτηση και στους Γεωτεχνικούς επιδόματος 6‰, παρόμοιο με αυτό που θεσμοθετήθηκε για τους  μηχανικούς του δημοσίου (ν. 4412/2016, άρθρο 53) 

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ:

Το Γενικό Συμβούλιο (Γ.Σ) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ) συναντήθηκε  την Παρασκευή 20-9-2019 και ώρα 11.15 π.μ με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Μ. Βορίδη.

Η συνάντηση  διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα και κατά την διάρκειά της συζητήθηκαν θεσμικά και κλαδικά θέματα τα οποία είχαν με υπόμνημα της Ομοσπονδίας κατατεθεί προς τον κ. Υπουργό από τις  23-8ου-2019, καθώς και του πρωτοβάθμιου σωματείου μας των Ιχθυολόγων του Δημοσίου που κατατέθηκε αυθημερόν.

Ο κ. Υπουργός προέβη σε  διεξοδική ανάλυση όλων των θεμάτων και σε ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη του Γ.Σ. Για μεγάλο μέρος αυτών είτε απάντησε κατ΄ αρχήν θετικά, είτε εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Ν. Κακαβά να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την τεκμηριωμένη υποβολή τους στις συναρμόδιες υπηρεσίες και Υπουργεία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την θετική άποψη του κ. Υπουργού για την υπογραφή Ε.Σ.Σ.Ε. για την απασχόληση των Γεωτεχνικών του Δημοσίου, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου του Ταμείου Γεωργίας & Κτηνοτροφίας,  αλλά και την θετική του αντιμετώπιση, με παράλληλη ανάθεση στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας της υπόθεσης οργάνωσης και προώθησής του, της  θεσμοθέτησης και στους Γεωτεχνικούς επιδόματος 6‰, παρόμοιο με αυτό που θεσμοθετήθηκε για τους  μηχανικούς του δημοσίου (ν. 4412/2016, άρθρο 53) .

Η Ομοσπονδία μας δηλώνει πως τέτοιου είδους συναντήσεις και συνεργασίες μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν και πως ευελπιστεί και θα επιδιώξει την καθιέρωσή τους με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας τόσο του Υπ.Α.Α.Τ , όσο και όλων των άλλων φορέων του δημοσίου που υπηρετούν Γεωτεχνικοί (π.χ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αποκεντρωμένεες Διοικήσεις, Περιφέρειες , κ.λ.π).