Αναβολή της ημερίδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) αποφάσισε ομόφωνα κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, λόγω των έκτακτων συνθηκών προστασίας της δημόσιας υγείας, την αναβολή της προγραμματισμένης Ημερίδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, του Εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. και του Διεπιστημονικού Κέντρου Αγροδιατροφής του Α.Π.Θ. (ΚΕΑΓΡΟ Α.Π.Θ.) για τη “Χρήση και την Κατάχρηση των Γεωργικών Φαρμάκων“, η οποία θα λάμβανε χώρα την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 στο κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του Α.Π.Θ, ώστε να διασφαλισθεί και η επιτυχής διοργάνωσή της σε προσφορότερες συνθήκες.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό.