Αναδιάρθρωση αμπελουργικών εκτάσεων: Οι 720 παραγωγοί που εντάσσονται στο πρόγραμμα – Όλα τα ονόματα

Στην «Διαύγεια» δημοσιεύτηκε η προσωρινή κατάταξη των δικαιούχων παραγωγών καθώς και η προσωρινή κατανομή των κονδυλίων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2022-2023.
 
Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΑΑΤ, στο πρόγραμμα εντάσσονται οι παραγωγοί και τα αμπελοτεμάχια με βαθμολογία από 2 και μεγαλύτερη, που αντιστοιχεί σε 720 αγρότες παραγωγούς με 5.223 στρέμματα αμπελιού και ποσό 8.678.459,80 ευρώ.
 
Η κατάταξη των επιλέξιμων αιτήσεων γίνεται σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας σχετικής υπουργικής απόφασης και με βάση τους διοικητικούς ελέγχους που διενήργησαν οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.