Ανακοίνωση Περιφέρειας Κρήτης και ΕΛΓΟ σχετικά με την αρδευτική περίοδο 2022

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της αρδευτικής περιόδου 2022 σε όλες τις Π.Ε Κρήτης. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση: «Λαμβάνοντας υπόψη τα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών, τις τρέχουσες κλιματικές συνθήκες οι οποίες διατηρούν την εδαφική υγρασία σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς επίσης ότι τις επόμενες μέρες (σύμφωνα με την ΕΜΥ) αναμένονται σημαντικά ύψη βροχής στο νησί μας, η αρδευτική περίοδος 2022 σε όλες τις Π.Ε. Κρήτης ολοκληρώνεται.

Με γνώμονα τη διασφάλιση της βέλτιστης παραγωγής αλλά και της επάρκειας νερού στο νησί μας, η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου θα συνεχίσουν και την επόμενη αρδευτική περίοδο 2023 την έκδοση των εβδομαδιαίων αρδευτικών δελτίων σε όλες τις Π.Ε. της Κρήτης».