Η ανάληψη μητρώων από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην ατζέντα Λιβανού κατά την επίσκεψή του στα γραφεία του Επιμελητηρίου

Τα γραφεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επισκέφτηκε σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιος Λιβανός συνοδευόμενος από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου κα. Χριστιάννα Καλογήρου,  τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνο Μπαγινέτα και τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών πόρων & Υποδομών κ. Δημήτριο Παπαγιαννίδη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και υπηρεσιακούς παράγοντες του Επιμελητηρίου.

Από το Δ.Σ. συμμετείχαν ο Πρόεδρος, κ. Σπυρίδων Μάμαλης, ο Α’ Αντιπρόεδρος, κ. Ευθύμιος Σπυρίδης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης, ο Οικονομικά Υπεύθυνος κ. Βασίλειος Δελησταμάτης, το μέλος κ. Ρήγας Γιοβαννόπουλος και αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επιτροπής του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο το σύνολο των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου ενώ ιδιαίτερα τονίστηκε ότι το Επιμελητήριο είναι από τους λίγους δημόσιους οργανισμούς που είναι πιστοποιημένος με ISO και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στα μέλη του με ειδική αναφορά στο σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ). Στη συνέχεια τέθηκαν προς τον Υπουργό, μία σειρά ζητημάτων, με πρώτο θέμα τον ενεργότερο ρόλο του Επιμελητηρίου με την ανάληψη Μητρώων, όπως για παράδειγμα το Μητρώο Συμβούλων, Πραγματογνωμόνων, το Μητρώο Συνταγογράφων, Εμπειρογνωμόνων, Γεωτρήσεων και ΓΕΜΙ,   καθώς και τα προβλήματα που συνδέονται με τις παραπάνω δράσεις.

Άλλα ζητήματα που τέθηκαν στον Υπουργό ήταν:

 • Θέματα είσπραξης εσόδων Επιμελητηρίου με σκοπό την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.
 • Η έκδοση εγκυκλίου του Υπ.Α.Α.Τ. σχετικά με την κατοχή Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος από όλους τους γεωτεχνικούς.
 • Η υπογραφή προγραμματικών Συμβάσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. & του Υπ.Α.Α.Τ.
 • Η τροποποίηση άρθρων του Ν.1474/84 για θέματα που αφορούν στη θεσμική λειτουργία του Επιμελητηρίου αλλά και στον γενικότερο εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου.
 • Η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού από τους αποφοίτους των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων γεωτεχνικής κατεύθυνσης.
 • Η απαλοιφή των διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 « Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (ΦΕΚ 187/Α΄), που θίγουν καίρια τα επιστημονικά και επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών.
 • Οι προσλήψεις ικανού αριθμού μόνιμου γεωτεχνικού προσωπικού για τη στελέχωση των γεωτεχνικών υπηρεσιών.
 • Η ένταξη του επαγγέλματος του Κτηνίατρου στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα.
 • Η επανενεργοποίηση του θεσμού του «Αγροτικού» των Γεωτεχνικών.
 • Η παραμονή των αρμοδιοτήτων για τα ζώα συντροφιάς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 • Η υλοποίηση του προγράμματος Δακοκτονίας.
 • Η ιχνηλασιμότητα προϊόντων αλιείας και η δημιουργία Μητρώου Επιθεωρητών Αλιείας.
 • Η προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
 • Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος και προβληματισμός.

Από τη μεριά του ο Υπουργός αναγνώρισε τον Συμβουλευτικό ρόλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τη σημαντική συμβολή του στο Υπ.Α.Α.Τ., ενώ επισήμανε την αναγκαιότητα συνεχούς συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ Υπουργείου και Επιμελητηρίου. Δήλωσε την πρόθεσή του για την πραγματοποίηση Συνεδρίου από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε και το Υπ.Α.Α.Τ. με την ευκαιρία της φετινής συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε και ζήτησε από τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου και τους συνεργάτες του την άμεση δρομολόγηση θεμάτων που τέθηκαν στη συνάντηση. Τέλος επεσήμανε την αναβάθμιση που επιδιώκει η ηγεσία του Υπουργείου τόσο στο επιστημονικό προσωπικό όσο και στο πληθυσμό της υπαίθρου, σχεδιάζοντας, εφαρμόζοντας και υλοποιώντας πολιτικές που οδηγούν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της πρωτογενούς παραγωγής