Αναμένεται η Έκθεση Πιστοποίησης για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αναμένεται η Έκθεση Πιστοποίησης για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
-Διαφήμιση-

Στις 15 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διήμερη προγραμματισμένη επίσκεψη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης της τετραμελούς Επιτροπής Πιστοποίησης, η οποία ορίστηκε από την ΑΔΙΠ-Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας, έργο της οποίας ήταν η πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του πανεπιστημίου. 

Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Ιδρύματος και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και η αποτελεσματική εργασία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.

Το ΕΣΔΠ του Δημοκριτείου περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες και διαδικασίες που απαιτούνται από το ίδρυμα για την συστηματική εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του όλου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που συντελείται στο Δ.Π.Θ., και ειδικότερα την εφαρμογή διαδικασιών πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών του, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούνταν από τους Spiros Agathos (Université Catholique de Louvain, Βέλγιο), Teodoro Georgiadis (NRC, Italy), Theodoros Ntaflos (Universität Wien, Αυστρία), Ομότ. Καθηγητής Emmanuel Paschos (Technische Universität, Dortmund, Γερμανία). Η Επιτροπή πραγματοποίησε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην έδρα του Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή, διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αλέξανδρο Πολυχρονίδη και τους Αντιπρυτάνεις Φώτη Μάρη, Ζωή Γαβριηλίδου, Μαρία Μιχαλοπούλου και Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλο.

Επίσης, με τα μέλη της ΜΟΔΙΠ-Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, Πρόεδρος της οποίας είναι η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Ζωή Γαβριηλίδου, ακολούθως τους Κοσμήτορες των Σχολών και  τους Προέδρους των Τμημάτων, καθώς και μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Δ.Π.Θ. Συναντήθηκε με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, με προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές,  αποφοίτους του Πανεπιστημίου και τέλος με διοικητικούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής. Στην τελευταία συνάντηση προσήλθαν εκπρόσωποι του Δήμου Κομοτηνής, της Περιφέρειας ΑΜΘ, οι Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, της Αναπτυξιακής Ροδόπης, των Συλλόγων ΗΡΟΔΙΚΟΣ και ΠΕΡΠΑΤΩ, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Η Πιστοποίηση του Ιδρύματος αναδεικνύει ότι το ΔΠΘ είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του, αλλά και την προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του.

Η Έκθεση Πιστοποίησης αναμένεται να κοινοποιηθεί στο Ίδρυμα εντός της εβδομάδας.                                                              

-Διαφήμιση-