Ανάπτυξη της γεωργίας άνθρακα για επιπλέον αγροτικό εισόδημα

Να μην περιοριστεί η εφαρμογή του μέτρου στην ΚΑΠ

Να παραμείνει ψηλά στην ατζέντα του Συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας η γεωργία δέσμευσης άνθρακα ζητούν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις Copa – Cogeca, υπογραμμίζοντας, όμως, ότι οι συζητήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν και στη σύνδεση της νέας αυτής πολιτικής με την αγορά. Με δεδομένο ότι έως τα τέλη του τρέχοντος έτους θα παρουσιαστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι λεπτομέρειες για το σχέδιο υλοποίησης της γεωργίας άνθρακα και στον πρωτογενή τομέα, οι Copa – Cogeca επαναφέρουν στο προσκήνιο τη σημασία της εν λόγω πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Εξάλλου, στην παρουσίαση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, η γεωργία δέσμευσης άνθρακα συστήθηκε ως ένα νέο πράσινο επιχειρηματικό μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί στον πρωτογενή τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των δασών, επιβραβεύοντας τους συμμετέχοντες παραγωγούς. Επιπλέον, προτάθηκε από την ίδια την Κομισιόν ως μία από τις μεθόδους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο των οικολογικών συστημάτων (eco-schemes) του Α’ Πυλώνα από το 2023 και μετά.

Οι Copa – Cogeca, όμως, χωρίς να υποτιμούν την πρωτοβουλία αυτή της Επιτροπής, κάνουν ένα βήμα παραπέρα και προτείνουν την ανάπτυξη της γεωργίας άνθρακα με βάση την αγορά ως μια «βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση».

Όπως εξηγούν, με τον τρόπο αυτόν, θα επιτευχθούν δύο στόχοι: αφενός η εφαρμογή της γεωργίας άνθρακα θα συμβάλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και αφετέρου θα προσφέρει επιπρόσθετο εισόδημα στους παραγωγούς. «Η χρηματοδότηση της επερχόμενης πρωτοβουλίας μέσω της ΚΑΠ θα οδηγούσε μόνο σε ανακατανομή των πόρων και θα αγνοούσε το γεγονός ότι οι αγρότες και οι δασοπόνοι έχουν ήδη συμβάλει σημαντικά στη δέσμευση άνθρακα», προσθέτουν, σημειώνοντας ότι είναι καλύτερη μία προσέγγιση ως προς τη διαχείριση, ώστε να αμείβονται οι αγρότες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επισημαίνεται και μία βασική παράλειψη της ΚΑΠ. Όπως εξηγούν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις, ενώ οι δασοπόνοι αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη γεωργία άνθρακα, εντούτοις δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν μέσω της ΚΑΠ. «Πρέπει ο σκοπός να είναι η καθιέρωση της γεωργίας άνθρακα έξω από την ομπρέλα της ΚΑΠ, αλλά με βάση την αγορά, ώστε να μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των φιλόδοξων ευρωπαϊκών κλιματικών στόχων», επαναλαμβάνουν.

Υπογραμμίζουν, όμως, πως οι Ευρωπαίοι παραγωγοί πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους και τα απαραίτητα σύγχρονα εργαλεία, αλλά και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά μέσα για να αναπτυχθεί ο συγκεκριμένος τομέας, ενώ αναδεικνύουν τον ρόλο της έρευνας και της επιστήμης στη διαχείριση των καλλιεργειών και του εδάφους.