Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για τις δράσεις 10.1.07 και 10.1.08 – Μέχρι Παρασκευή 28/9 οι ενστάσεις

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για τις δράσεις 10.1.07 και 10.1.08
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Oλοκληρώθηκε η πρώτη αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν τόσο στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη δράση 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» όσο και στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες».

Τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της κάθε δράσης, και οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα μέσω της πρόσβασης που έχουν στο ΠΣ, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Εφόσον οι υποψήφιοι δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης και κατάταξης,  μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, από τη Δευτέρα 24/9/2018 μέχρι και την Παρασκευή 28/9/2018.

Δείτε αναλυτικά τις ανακοινώσεις του ΥΠΑΑΤ και για τις δύο δράσεις

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/PROGRAMATA_AGRO_ANAPTIJH/apotel_pros_10_1_08_2h_prosklisi_210918.pdf

Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/PROGRAMATA_AGRO_ANAPTIJH/apotel_pros_10_1_07_210918.pdf

-Διαφήμιση-