Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Σε εξέλιξη η δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος «ΠΑΡΑΓΩ»

Προθεσμία έως τις 7 Φεβρουαρίου 2020 έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων για το έργο «ΠΑΡΑΓΩ». Πρόκειται για τη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος «Οργάνωση και Επιχορήγηση Δράσεων προώθησης στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Παραδοσιακών Τοπικών Προϊόντων στη Μακεδονία και Θράκη», η οποία απευθύνεται σε ΚοινΣΕπ Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αγροτουριστικούς Συνεταιρισμούς Γυναικών και Συνεργατικά Σχήματα και Δίκτυα-ΑΜΚΕ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Παραγωγής και Προώθησης ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ προϊόντων.

Η πρόσκληση αφορά την επιχορήγηση της διαδικασίας σύνταξης, υποβολής και τεκμηρίωσης τεχνικών φακέλων από διεπιστημονική ομάδα των δικαιούχων φορέων, για πιστοποίηση νέων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με κατοχύρωση σημάνσεων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1151/2012 της ΕΕ, όπως ισχύει.