Ανησυχητικά τα στοιχεία για τη χρήση πλαστικής σακούλας στην Ελλάδα

Ανησυχητικά τα στοιχεία για τη χρήση πλαστικής σακούλας στην Ελλάδα

Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 215/720 με βάση την οποία θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε η μέση ετήσια κατανάλωση να μην υπερβαίνει τις 90 λεπτές σακούλες ανά πολίτη μέχρι τα τέλη του 2019 και τις 40 μέχρι τα τέλη του 2025 ήταν το θέμα σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και φορέων του Λιανεμπορίου.

Στη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε ότι ακόμα και οι βιοδιασπώμενες σακούλες δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα από τις θάλασσες μέχρι την τροφική αλυσίδα, λόγω της κατάτμησής τους σε μικρότερα κομμάτια. Ακόμη, παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα ερευνών σε σχέση με τη χρήση της πλαστικής σακούλας στην Ελλάδα, τα οποία κρίθηκαν ιδιαιτέρως ανησυχητικά.

Αποφασίστηκε να συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας που θα καθορίσει τις απαραίτητες δράσεις με την εμπλοκή όλων των φορέων, ιδιωτικών και δημόσιων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού για την άμεση μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας.

Μ.Ζ.