Ανίχνευση ασθενειών και στρες για τη βελτίωση της ευζωίας των ζώων

Οι διαθέσιμες τεχνολογίες για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής

Κατά 73% αναμένεται να αυξηθεί η κατανάλωση κρέατος μέχρι το 2050, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα Pig Progress. Για τον λόγο αυτόν, οι κτηνοτρόφοι χρειάζεται να στοχεύσουν στη μεγιστοποίηση της παραγωγής, παράλληλα με τη σωστή διαβίωση των ζώων. Στην ιστοσελίδα υποστηρίζεται πως η τεχνολογία είναι ένας από τους τρόπους για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, και παρουσιάζονται οι τεχνολογίες εκείνες που είναι περισσότερο διαδεδομένες στον κτηνοτροφικό τομέα.

Ανίχνευση και παρακολούθηση

Οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες που επιτρέπουν τη συνεχή καταγραφή των δεδομένων δραστηριότητας των ζώων είναι μία λύση που μπορεί να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους να καταλάβουν τις ανάγκες των ζώων τους και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με αυτές τόσο σε θέματα διατροφής όσο και υγείας.

Μικρόφωνα

Τα μικρόφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του στρες και την παρακολούθηση μίας νόσου, μέσω χαρακτηριστικά ήχων όπως οι κραυγές ή ο βήχας που μπορεί να προκαλείται από πνευμονική λοίμωξη.

Ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης

Τα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης που βασίζονται σε βίντεο είναι φθηνά, αξιόπιστα και ακριβή στην παρακολούθηση των επιδόσεων, των δεικτών υγείας και ευημερίας των ζώων. Για παράδειγμα, οι κάμερες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ακριβή εκτίμηση του βάρους του σώματος καθώς και άλλων παραμέτρων που επηρεάζουν την υγεία των ζώων.

Τρισδιάστατα συστήματα μηχανικής όρασης

Για την αυτόματη ανίχνευση της στάσης της ουράς και για την έγκαιρη προειδοποίηση για το δάγκωμα της ουράς, οι κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν τρισδιάστατα συστήματα μηχανικής όρασης σε ζώα όπως οι χοίροι. Οι ψηφιακές εικόνες μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον εντοπισμό των χοίρων που έχουν δαγκώσει ή έχουν δαγκωθεί.

Εκτός από τις τεχνολογίες που είναι διαδεδομένες στον κτηνοτροφικό τομέα η ιστοσελίδα καταγράφει και τα αναδυόμενα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους. Ανάμεσα σε αυτά είναι η τεχνητή νοημοσύνη μέσω της οποίας τα μεγάλα δεδομένα σε συνδυασμό με τους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Μία άλλη αναδυόμενη τεχνολογία είναι η εκτύπωση 3D, καθώς και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων.