Κλείνουν τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»

των Βικτωρίας Αποστολοπούλου, Αντώνη Ανδρονικάκη

Με τη διαπίστωση ότι πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις σπαταλούν πόρους που δεν αξιοποιούνται σωστά στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις χάνοντας εισόδημα, ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, παρουσιάζει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΓΠΑ «Επιχειρηματικότητα και συμβουλευτική στην αγροτική ανάπτυξη», εστιάζοντας στο γεγονός ότι η γνώση μέσω της συμβουλευτικής μπορεί να βοηθήσει τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις να χρησιμοποιήσουν ορθολογικά τις εισροές για το μέγιστο αποτέλεσμα.

Ο κ. Τσιμπούκας, διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και διευθυντής στο Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι το «μεταπτυχιακό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του τμήματος της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και του τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του ΓΠΑ. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους ενδιαφερομένους σε τομείς που αφορούν τόσο τεχνικά ζητήματα όσο και οικονομικά, ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες μια σύγχρονης αγροτικής εκμετάλλευσης».

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες όπως «Πολιτικές στον αγροτικό χώρο», «Επιχειρηματικότητα στη ζωική παραγωγή και τις υδατοκαλλιέργειες», «Χρηματοοικονομική διοίκηση στον αγροτικό τομέα – υποχρεωτική».

Κύριος στόχος του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι η κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας (εγχώρια και διεθνή), όσον αφορά επιστήμονες/στελέχη γεωργικών επιχειρήσεων, εταιρειών παροχής συμβουλών και οργανισμών παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών στη γεωργία, με ουσιαστικές γνώσεις οικονομίας, διοίκησης και της διαδικασίας παραγωγής στον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη νέων επιστημόνων που θα ασχοληθούν ενεργά με τα προαναφερόμενα ερευνητικά αντικείμενα.

Σύνδεση νέων αγροτών με συμβουλές

Σύμφωνα με τον κ. Τσιμπούκα, οι συμβουλές είναι αλληλένδετες με την ηλικία των αγροτών. «Όσο γίνεται, δηλαδή, ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού με νέα άτομα, δυναμικά, σε συνδυασμό με τις συμβουλές, μπορούν να γίνουν μεγάλες αλλαγές στον αγροτικό τομέα. Είναι πολλές οι εκμεταλλεύσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το εισόδημά τους με τη σωστή καθοδήγηση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μιας έρευνας που, αν ακολουθούσε τις οδηγίες, θα μείωνε το κόστος της σίτισης των ζώων κατά 15.000 ευρώ τον χρόνο».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να έχουν συμμετοχή στο σύστημα γεωργικών συμβουλών, καθώς είναι εκείνα που παράγουν τη γνώση και την έρευνα, με σκοπό να διαχυθεί στους αγρότες μέσω των συμβουλών».

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της συγγραφής διπλωματικής εργασίας. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα part time παρακολούθησης του προγράμματος.

Η εισαγωγή των φοιτητών, για την πλήρωση 40 θέσεων, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

 Υποβολή αιτήσεων έως τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.
 Διενέργεια συνεντεύξεων την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.farmbm.aua.gr. Μπορούν, επίσης, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο 210 529 4770.