Ανοιχτές μέχρι τις 4 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας»

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ανάμεσά τους και το ΠΜΣ «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας», δημοσίευσε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό παρέχεται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει βασικές γνώσεις εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας, με έμφαση στην ορθολογικότερη διαχείριση των συντελεστών παραγωγής (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα κ.ά.), στη μείωση του κόστους παραγωγής και, τελικά, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής.

Το πρόγραμμα στοχεύει να καλύψει τη σύγχρονη ανάγκη ανταπόκρισης των πτυχιούχων στις νέες επιτάξεις της διαρκώς εξελισσόμενης αγροτικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας μειωμένες εισροές, αλλά και της αγοράς εργασίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με την τεχνολογική εξέλιξη. Βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, την πρακτική (εργαστηριακή και πεδίου) κατάρτιση, την εξάσκηση στη χρήση των νέων τεχνολογιών και την αφομοίωση της εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο της προετοιμασίας πτυχιούχων σχετικών με το αντικείμενο.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 4 Ιανουαρίου του 2024.