Ανοιχτές παραμένουν οι αιτήσεις για τα βραβεία μελισσοκομίας

Την εύρεση ψηφιακών λύσεων προς όφελος των μελισσών, της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος αναζητά η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Αγροτικών Μηχανημάτων (CEMA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ιδιοκτητών Γης (ELO), μέσω των ευρωπαϊκών βραβείων μέλισσας, οι αιτήσεις των οποίων θα παραμείνουν ανοιχτές για το 2022 μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αγρότες, δημιουργοί τεχνολογιών, ερευνητικά ινστιτούτα, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που δημιουργούν καινοτόμα έργα με σκοπό να προστατέψουν τις μέλισσες, τους επικονιαστές και τη βιοποικιλότητα. Θα δοθούν συνολικά τρία βραβεία τα οποία αφορούν τις κατηγορίες:

1. Πρακτικές διαχείρισης της γης

2. Καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις

3. Ειδική μνεία από την κριτική επιτροπή

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και οι αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της CEMA.