«Ανομοιόμορφες ή και άγνωστες οι επιπτώσεις της κατάργησης της γλυφοσάτης στην ΕΕ»

Tη στιγμή που η υπόθεση της ανανέωσης της άδειας χρήσης της γλυφοσάτης πέραν της 13ης Δεκεμβρίου 2023 τείνει να μετατραπεί σε… θρίλερ και ενώ η Κομισιόν αναφέρει ότι δυνητικά η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δύναται να εκδώσει απόφαση που να απαγορεύει τη χρήση του σκευάσματος μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, εφόσον βέβαια προκύψουν στοιχεία που θα υποστηρίζουν κάτι τέτοιο, άρθρο από Γερμανούς και Ελβετούς ακαδημαϊκούς (ETH Ελβετίας, Βαγκενίγκεν Ολλανδίας, Άαρχους Δανίας) αναφέρει ότι, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι οικονομικές επιπτώσεις, αν και δεδομένες για τους αγρότες, αναμένεται να χαρακτηρίζονται από μεγάλες διαφοροποιήσεις, ενώ προσθέτουν ότι δεν έχει γίνει κάποια μελέτη για τις επιπτώσεις σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς αναφέρουν: «Εντοπίσαμε 19 μελέτες που δημοσιεύτηκαν μέχρι το 2022.

Διαπιστώνουμε ότι όπου χρησιμοποιείται σήμερα το glyphosate (30% και 50% της έκτασης με ετήσιες και πολυετείς καλλιέργειες δέντρων αντίστοιχα) μια τέτοια απαγόρευση μπορεί να έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. Ωστόσο, το εύρος των επιπτώσεων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι σημαντικό. Οι οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από την απαγόρευση της γλυφοσάτης που εκτιμάται σε μελέτες κυμαίνονται από 3 ευρώ/εκτάριο (0,3 ευρώ/στρέμμα) στον αραβόσιτο ενσίρωσης έως και 553 ευρώ/εκτάριο (55,3 ευρώ/στρέμμα) στην παραγωγή αμπέλου. Ενώ οι πιθανές απώλειες είναι μεγαλύτερες, σε απόλυτες τιμές, για πολυετείς καλλιέργειες υψηλής αξίας, όπως τα φρούτα και τα αμπέλια, οι απώλειες είναι παρόμοιες σε πολυετείς και αροτραίες καλλιέργειες, εάν εκφράζονται σε σχετικούς όρους (δηλαδή σε ποσοστό επί τοις εκατό των κερδών ανά εκτάριο).

Επί του παρόντος, δεν έχουμε αξιολογήσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις της απαγόρευσης της γλυφοσάτης για τις περισσότερες χώρες και τα γεωργικά συστήματα. Έτσι, οι συνολικές οικονομικές επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες», καταλήγουν οι γράφοντες.