Άντεξαν τους πρώτους κλυδωνισμούς του Brexit οι εξαγωγές τροφίμων

Άντεξαν τους πρώτους κλυδωνισμούς του Brexit οι εξαγωγές τροφίμων

Με άνοδο 9,3% έκλεισαν τον Ιούνιο οι εξαγωγές τροφίμων ενώ οριακή αύξηση 0,1% σημείωσαν και οι εξαγωγές ποτών και καπνού.

Αντίθετα καθοδικά σε ποσοστό 17,7% κινήθηκαν οι εξαγωγές ελαιολάδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, πάντως, ο Ιούνιος έφερε καθολικές μειώσεις τόσο σε επίπεδο συνολικής αξίας εξαγωγών, όσο και αξίας εξαγωγών χωρίς πετρελαιοειδή, σε μηνιαία, αλλά και εξαμηνίαια βάση, στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας.

Όπως αναφέρει ο ΠΣΕ, ανατρέποντας το μοτίβο που είχε δημιουργηθεί από την αρχή του έτους και ήθελε τους ζυγούς μήνες του χρόνου να εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις, ο Ιούνιος μαζί με την απόφαση για BREXIT, που προκάλεσε κλυδωνισμούς στο διεθνές εμπόριο, σημαδεύτηκε από την άσκηση ισχυρών πιέσεων σε όλους σχεδόν οτους εξαγωγικούς κλάδους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών του περασμένου Ιουνίου εμφανίστηκε μειωμένη 6,6% (στα 2,1 δις ευρώ από 2,24 δις ευρώ του Ιουνίου του 2015). Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει μικρότερη μείωση, της τάξης του 4,5% ή κατά 74,9 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα των νέων πιέσεων, σε επίπεδο 6μήνου έτους, η συνολική αξία των εξαγωγών υποχώρησε κάτω από το όριο των 12 δις ευρώ (11,97 δις ευρώ φέτος, έναντι 13,02 δις ευρώ του 5μηνου του 2015). Μειώση προκύπτει πλέον για τις εξαγωγές ακόμη κι αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή (-1,4%, ή 125,9 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό 6μηνο).

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας ένα και πλέον χρόνο από την επιβολή των capital controls εξακολουθούν να πληρώνουν βαρύ τίμημα της έλλειψης κανονικότητας στην αγορά. Η κατάσταση ασφαλώς δυσχεραίνει από διεθνείς εξελίξεις, όπως για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία, που καθηλώνουν τις προοπτικές ανάπτυξης της ευρωοικονομίας που αποτελεί τη βασική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα.

Την ίδια ώρα, ανησυχία στον εξαγωγικό κόσμο προκαλεί η συνεχής μείωση των ελληνικών εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες, απότοκο της έλλειψης ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και την αδυναμία υλοποίησης επιθετικών εκστρατειών προώθησης προβολής ελληνικών προϊόντων σε δυναμικές αγορές.

Μετά τα πρόσφατα γεγονότα και στο Κοινοβούλιο, γύρω από θέματα των Τελωνείων, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, επισημαίνει ότι η ουσιαστική ενίσχυση της εξωστρέφειας και η υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, θα πρέπει αν αποτελέσει πεδίο εθνικών συνεννοήσεων και συναινέσεων, σε επίπεδο συνεντικής Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων και υγιών παραγωγικών και πολιτικών δυνάμεων».

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ, επί των στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, δείχνει ότι η μείωση του περασμένου Ιουνίου στη συνολική αξία των εξαγωγών προέρχεται για μία ακόμη φορά κυρίως από τις Τρίτες Χώρες (-14,6%), την ώρα που οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ κινούνται κι αυτές έστω και οριακά πτωτικά -0,4%). Η εικόνα δεν αλλάζει σημαντικά, ακόμη και αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, καθώς παραμένουν οι ισχυρές πιέσεις από τις Τρίτες Χώρες (-10,4%) και ενισχύονται οι πιέσεις από τις Χώρες της ΕΕ (-1,6%).

Σε επίπεδο 6μηνου, οι συνολικές εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ εμφανίζονται οριακά αυξημένες (+0,6%), ενώ οι συνολικές εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες εμφατικά μειωμένες (-18,2%). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ είναι αυξημένες κατά 2,6%, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες μειωμένες κατά 9,2%.

Η πορεία ανά κλάδο

Χαρακτηριστικό των πιέσεων είναι το γεγονός ότι μόνο 4 από τις 10 κύριες κατηγορίες προϊόντων κινήθηκαν ανοδικά τον περασμένο Ιούνιο, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2015. Ειδικότερα, αύξηση προκύπτει για τους κλάδους των τροφίμων (+9,3%), των ποτών/καπνού (+0,1%), των μηχανημάτων (+4,3%) και των διάφορων βιομηχανικών (+4%). Αντίθετα, την μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψαν οι πρώτες ύλες (-25,4%), το ελαιόλαδο (-17,7%), τα πετρελαιοειδή (-11,4%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (-11,4%).

Οι κλάδοι των εξαγωγών – Ιούνιος 2016/2015

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

360,9

394,6

9,3%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

68,9

69,0

0,1%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

75,6

56,4

-25,4%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

595,2

527,1

-11,4%

ΛΑΔΙΑ

51,3

42,2

-17,7%

ΧΗΜΙΚΑ

243,0

226,0

-7,0%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

411,2

364,3

-11,4%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

219,8

229,2

4,3%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

147,6

153,5

4,0%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

58,0

38,5

-33,6%

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

 

Η εικόνα δε διαφοροποιείται ούτε, αν χρησιμοποιηθούν ως βάση οι τιμές σε επίπεδο 6μηνου του έτους. Και στην περίπτωση αυτή, μόνο 4 από τις 10 κύριες κατηγορίες προϊόντων κινούνται ανοδικά, ενώ 6 υποχωρούν. Πιο αναλυτικά, αύξηση προκύπτει για τους κλάδους των τροφίμων (+9,6%), των ποτών/καπνού (+14,5%), των μηχανημάτων (+3,7%) και των διάφορων βιομηχανικών (+7,2%). Αντίθετα, την μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψαν τα πετρελαιοειδή (-24,1%), οι πρώτες ύλες (-14,6%), το ελαιόλαδο (-14,5%), και τα βιομηχανικά προϊόντα (-9,7%).

Οι κλάδοι των εξαγωγών – Ιανουάριος-Ιούνιος 2016/2015

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

1869,0

2.047,5

9,6%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

330,6

378,4

14,5%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

502,4

429,1

-14,6%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

3823,0

2.902,9

-24,1%

ΛΑΔΙΑ

411,0

351,6

-14,5%

ΧΗΜΙΚΑ

1375,7

1.358,6

-1,2%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

2204,1

1.990,4

-9,7%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1270,7

1.317,8

3,7%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

884,3

947,9

7,2%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

327,8

250,7

-23,5%

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

 

 

 

Μικρή μείωση των εισαγωγών

Από τις πιέσεις στο εξωτερικό εμπόριο της χώρες, δεν έμειναν ανεπηρέαστες ούτε τις εισαγωγές της χώρας, οι οποίες τον Ιούνιο, σε επίπεδο συνολικής αξίας, υποχώρησαν κατά 5,2%, στα 3,56 δις ευρώ, από 3,75 δις ευρώ του Ιουνίου του 2015. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το πρόσημο δε μεταβάλλεται, καθώς προκύπτει μείωση κατά 2,7% (ή κατά 81,6 εκατ. ευρώ).

Η μείωση της συνολικής αξίας των εισαγωγών προήλθε τόσο από τις Τρίτες Χώρες (-6,1%), όσο και από τις χώρες της ΕΕ (-4,5%). Οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή, υποχώρησαν κατά 4,2% από τις Τρίτες Χώρες και κατά 2,1%) από τις χώρες της ΕΕ (-1%).

Σε επίπεδο 6μήνου, οι συνολικές ελληνικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,5% (στα 21,5 δις ευρώ από 22,3 δις ευρώ στο πρώτο 6μηνο του 2015). Η αντίστοιχη μεταβολή, χωρίς τα πετρελαιοειδή δείχνει μικρότερη υποχώρηση κατά 1,4% ή κατά 126 εκατ. ευρώ περίπου.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των μεταβολών σε εξαγωγές και εισαγωγές ήταν να αυξηθεί για το 6μηνο του έτος το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά 2,8%, στα 9,53 δις ευρώ (από 9,27 δις ευρώ στο α’ 6μηνο του 2015). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε εκρηκτικά κατά 15,3% ή κατά 1,14 δις ευρώ.