Αντιμετώπιση ασθενειών σε μηλιά και αχλαδιά

το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου ξεκίνησε η δεύτερη πτήση της καρπόκαψας στην όψιμη ζώνη καλλιέργειας των μηλοειδών (Λιβάδι Κρουσώνα, Δαμάστα, οροπέδιο Λασιθίου), σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. Με βάση τις πληροφορίες του Περιφερειακού Κέντρου, ο ψεκασμός χρειάζεται να είναι επιμελημένος στους καρπούς.

Σέζια

Μειωμένες είναι οι συλλήψεις της σέζιας της μηλιάς στο δίκτυο παγίδευσης, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, με τις οδηγίες να αναφέρουν ότι σε μηλιές με σοβαρό ιστορικό προσβολών συνιστάται να επαναληφθεί ο κατευθυνόμενος ψεκασμός στον κορμό και τους βραχίονες με καλή διαβροχή.

Ωίδιο

Ευπαθής παραμένει η νέα και τρυφερή βλάστηση της μηλιάς από το ωίδιο, παρά το ότι οι καρποί είναι πλέον αρκετά ανθεκτικοί στις προσβολές. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Περιφερειακού Κέντρου Ηρακλείου, στις ευπαθείς ποικιλίες μηλιάς συνιστάται να γίνει αντιμετώπιση. Ο ψεκασμός μπορεί να συνδυαστεί με αυτόν για την καρπόκαψα.