Αντιμετώπιση της φυτόφθορας σε καστανιά, καρυδιά και φιστικιά

fytofthora_karydia

Μέτρα αντιμετώπισης κατά της φυτόφθορας που προσβάλλει την καστανιά, την καρυδιά και τη φιστικιά προτείνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. Πιο συγκεκριμένα, το Περιφερειακό Κέντρο προτείνει και για τα τρία είδη ακρόδρυων τα παρακάτω προληπτικά μέτρα:

– Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.

– Εμβολιασμός σε μεγάλο ύψος από την επιφάνεια του εδάφους, ώστε να μη φθάνουν το νερό και οι σταγόνες της βροχής από το έδαφος στο εμβόλιο.

 -Αποφυγή υγρασίας στη βάση του κορμού:

  • Η άρδευση πρέπει να γίνεται με σταγόνες. Διαφορετικά θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να μη βρέχεται ο κορμός.
  • Καταστροφή αυτοφυούς βλάστησης.
  • Να μη συσσωρεύεται χώμα γύρω από τη βάση του κορμού και τις ρίζες.
  • Καλή αποστράγγιση του δενδροκομείου.

-Αποφυγή δημιουργίας πληγών, οι οποίες ευνοούν τις μολύνσεις.

– Επειδή αδιόρατες ρωγμές από ελαφρές παγωνιές του χειμώνα είναι αναπόφευκτες, καλό είναι να γίνεται επάλειψη του κορμού μέχρι ένα μέτρο ύψος και λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους με βορδιγάλειο πάστα, το φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το σημείο εμβολιασμού είναι χαμηλά. Αν η εφαρμογή της βορδιγαλείου πάστας είναι δύσκολη, μπορεί να εφαρμοστεί ψεκασμός με ένα άλλο χαλκούχο μυκητοκτόνο στην ισχυρότερη δόση που συνιστάται από τον παρασκευαστή.

– Αποφυγή μεταφοράς μολυσμένου εδάφους. Γι’ αυτό τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά και να απαλλάσσονται από χώμα ή ξύλα που βρίσκονται κολλημένα σε αυτά.

Το κέντρο προτείνει και μέτρα αντιμετώπισης μετά την εμφάνιση της ασθένειας, τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

– Τα ύποπτα προσβολής δέντρα πρέπει να ξελακώνονται και να εξετάζονται στην περιοχή του λαιμού. Εάν είναι ελαφρώς προσβεβλημένα, θα πρέπει να γίνεται καθαρισμός με μαχαίρι της μεταχρωματισμένης περιοχής, μαζί με μια ζώνη 2 εκ. από τους γύρω υγιείς ιστούς. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ακολουθεί απολύμανση των πληγών με βορδιγάλειο πάστα και μετά το στέγνωμα αυτής, επάλειψη με ένα προστατευτικό πληγών.

– Σε περίπτωση ξερών ή έντονα προσβεβλημένων δέντρων, θα πρέπει να γίνεται εκρίζωση και απομάκρυνσή τους μαζί με τις ρίζες. Στη συνέχεια, το έδαφος θα πρέπει να απολυμαίνεται προτού φυτευτεί άλλο δέντρο.