Αντ/ρχης Πέλλας: «Αναβαθμίζονται οι υποδομές άρδευσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών μας»

Οι προεγκρίσεις για την δημοπράτηση των υποέργων των ΤΟΕΒ Καρυώτισσας και Κρύας Βρύσης, δόθηκαν ήδη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και αναμένεται η έγκριση δημοπράτησής τους από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΚΜ, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής αναδόχων, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Ιορδάνη Τζαμτζή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόκειται για τα εξής τρία υποέργα προμηθειών:

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ – ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΜΠΑΛΙΤΣΑ-Μ1-Μ2-Μ3-Μ4)», προϋπολογισμού 2.199.854,24 € με ΦΠΑ

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ – ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΜΠΑΛΙΤΣΑ-Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)», προϋπολογισμού 2.199.854,24 € με ΦΠΑ

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 2.198.905,24 € με ΦΠΑ. 

Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, κ. Ιορδάνης Τζαμτζής, «στόχος είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου, για την βελτίωση της λειτουργίας του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών της περιοχής. Εξετάζονται τρόποι αποτελεσματικής αξιοποίησης και εξοικονόμησης των υδατικών πόρων, μέσω του αυτοματοποιημένου ελέγχου στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται οι απώλειες νερού στα δίκτυα».

Οι προμήθειες θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».