Απαγορευμένα φυτοφάρμακα παραμένουν στο έδαφος ακόμα και για 20 χρόνια

Απαγορευμένα φυτοφάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην αγορά εξακολουθούν να μολύνουν χωράφια στην Ιρλανδία, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου.

Συγκεκριμένα, ίχνη νεονικοτινοειδών που απαγορεύτηκαν για χρήση σε εξωτερικούς χώρους στην ΕΕ το 2018, λόγω των καταστροφικών του επιπτώσεων στις μέλισσες και σε άλλους επικονιαστές, βρέθηκαν σε 24 από τα 25 χωράφια που δοκιμάστηκαν, με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα ανησυχητικά αποτελέσματα.

Η επιστημονική ομάδα αναφέρει ότι κανένα από τα χωράφια, στα οποία έγινε η έρευνα, δεν ψεκάστηκε με νεονικοτινοειδή μετά την απαγόρευση και ότι ορισμένα, μάλιστα, δεν ψεκάστηκαν ποτέ με τα χημικά. Η παρουσία τους στα χωράφια, όπως τονίζουν, δείχνει πόσο δύσκολο είναι να απολυμανθούν τα αγροκτήματα μόλις συσσωρευθούν χημικά στο έδαφος.

Όπως εξηγούν, η έρευνα παρέχει, επίσης, στοιχεία σχετικά με το ότι τα φυτοφάρμακα μπορούν να ταξιδέψουν στο νερό και στον άνεμο πέρα από την περιοχή-στόχο τους. Ορισμένες από τις χημικές ουσίες είναι τόσο ανθεκτικές, που αναμένεται να παραμείνουν στο έδαφος για περισσότερα από 20 χρόνια.

Η έρευνα είχε ως στόχο να εξετάσει πόσο καιρό παρέμεινε στο έδαφος μετά την εφαρμογή μια σειρά φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που είναι ακόμη εγκεκριμένα για χρήση. Ο Δρ Mathavan Vickneswaran, της Σχολής Χημικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας, ανέφερε ότι η δοκιμή εδάφους ήταν απαραίτητη για να εξαχθούν στοιχεία σχετικά με το πόσα φυτοφάρμακα υπάρχουν στο περιβάλλον.

«Ο ποσοτικός προσδιορισμός των υψηλών συγκεντρώσεων νεονικοτινοειδών, συγκεκριμένα της θειαμεθοξάμης και της θειακλοπρίδης, σε σχέση με άλλα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός», έγραψαν στα αποτελέσματά τους, τονίζοντας ότι «τα στοιχεία μάς δείχνουν ότι η μόλυνση των ιρλανδικών γεωργικών εδαφών με νεονικοτινοειδή είναι εξαιρετικά διαδεδομένη».