Από 14 Ιουνίου οι αιτήσεις για επιδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Με τη δημόσια ενίσχυση να ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ θα τρέξει η 2η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» της Δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά στις 14/06/2023, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 14/8/2023, ώρα 12:00.

Ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα αφορά ενισχύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα αγροδιατροφής.

Ειδικότερα, η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:

α) Ποσό 28 εκατ. ευρώ (ποσοστό 80%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από Συλλογικούς Φορείς και από υπό σύσταση αντίστοιχους Συλλογικούς Φορείς.

β) Ποσό 7 εκατ. ευρώ (ποσοστό 20%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από νομικές οντότητες και από υπό σύσταση αντίστοιχες νομικές οντότητες.

Αιτούμενος προϋπολογισμός

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Μέγεθος επιχειρήσεων

Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος
προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός

Μικρομεσαίες

500.000 ευρώ

1.000.000 ευρώ

Μεγάλες

500.000 ευρώ

1.000.000 ευρώ

 

Βασικές πληροφορίες

Δικαιούχοι:

Συλλογικά σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών, Σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία και Καθετοποίηση.

Επιχορηγούνται:

✱ Αγορά-εκσυγχρονισμός ακινήτων

✱ Αγορά οχημάτων

✱ Εγκατάσταση ΑΠΕ

✱ Συμβουλευτικές υπηρεσίες

✱ Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

✱ Εισαγωγή Καινοτομίας

✱ Προστασία Περιβάλλοντος

✱ Προώθηση παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

✱ Προώθηση γεωργικών προϊόντων