Από 15/2 υποβολή προτάσεων για «Μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

«Mείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στη δράση 10.1.04  «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020.

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου σας ενημερώνει ότι, δόθηκε στην δημοσιότητα η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς  ένταξη στη δράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα».

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πρόσκληση ανέρχεται στα 200 εκατ. € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 15.01.2018 έως και 16.2.2018.

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου, όπως ορίζονται από την ΥΑ 1013/95296/13-9-2017. Επιπλέον τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης.

Πεδίο εφαρμογής της δράσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είναι η υπολεκάνη Γεροποτάμου Μεσσαράς [Δήμοι Φαιστού & Γόρτυνας, ΚΥΑ αρ. 147070/02.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3224)] για τα αρδευόμενα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες (δέσμευση Α, Β και Δ).

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από την 28η/12/2017. Η Ομάδα Καλλιέργειας που ενισχύεται στην παραπάνω περιοχή είναι: Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά (όχι θερμοκηπιακές καλλιέργειες). Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να εφαρμόσουν μια ή το πολύ δύο από τις παρακάτω Ειδικές δεσμεύσεις:

Α: Αγρανάπαυση, Β: Αμειψισπορά, Δ: Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα  Τα ύψη ενίσχυσης ανά ομάδα καλλιέργειας, περιφέρεια και ειδική δέσμευση περιγράφονται αναλυτικά στη πρόσκληση.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος (Π.Σ) στον ιστότοπο: https://p2.dikaiomata.gr/M1014/
Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο: 
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

Εγχειρίδια Οδηγιών για την εγγραφή και την συμπλήρωση-υποβολή της αίτησης στήριξης θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στους ως άνω ιστότοπους αντίστοιχα.
Οι επιλέξιμες καλλιέργειες ανά δέσμευση, περιγράφονται αναλυτικά στο excel αρχείο «Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 10.1.04», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/xorotajian/574-prostasia-peribalon/5694-drasi-10-1-04  και στην ιστοσελίδα: http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=dae21e619b67f958.

Η αριθ. 2175/139694/28.12.2017 πρόσκληση (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε) είναι  αναρτημένη στην ιστοσελίδα του  ΥΠΑΑΤ:

http://www.minagric.gr/index.php/el/  

και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης: http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 παρέχονται στα τηλέφωνα: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  Ηρακλείου, τηλ. : 2810309320  & 2810309321

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress