Από 22/10 η καταχώρηση του αριθμού σήμανσης των ενταγμένων ίππων για τη δράση 10.1.09

Η Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των διοικητικών/διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισμό πληρωμής προκαταβολής της Δράσης 10.1.09, οι ενταγμένοι δικαιούχοι με ιπποειδή της 1ης και 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», οφείλουν να καταχωρήσουν τον αριθμό σήμανσης ΌΛΩΝ των ενταγμένων (ήδη καταχωρημένων και καινούργιων που θα προκύψουν από τυχόν αναθεώρηση αριθμών σήμανσης) ίππων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης υλοποίησης της Δράσης 10.1.09 στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1019/ κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης εφαρμογής και επιλέγοντας την εντολή της «αντιγραφής» ώστε να μεταφερθούν οι αριθμοί ενωτίων που καταχωρήθηκαν την προηγούμενη χρονιά και να διευκολυνθούν στην εκ νέου καταχώρηση των ήδη καταγεγραμμένων ίππων με αριθμό σήμανσης από το προηγούμενο έτος.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον αριθμό των ζώων με σήμανση όπου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ζώων του Τεχνικού δελτίου.

Το Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» θα είναι προσβάσιμο από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020.