Από 31/3 έως 30/9 οι αιτήσεις ενίσχυσης για το υποέργο «Γενετική Βελτίωση Ζώων»

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 27 Μαρτίου η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Γενετική Βελτίωση Ζώων», του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει από τις 31 Μάρτιου 2022 έως τις 30 Σεπτέμβριου 2022, ενώ η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 7 μήνες από την 1η Απριλίου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022.

Ενισχύσεις
Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστά ενίσχυσης) ανά κατηγορία ενισχύσεων διαμορφώνεται ως εξής:

α) Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 
β) Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων
γ) Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα
δ) Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας

Δικαιούχοι
1. Στο πλαίσιο του Υποέργου «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΩΝ», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς και άλλες διατάξεις» εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα
β)Σύλλογοι, φορείς υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων.
γ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης υποχρεωτικά μητρώα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

2. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Σχόλια είναι δυνατό να αποσταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις διευθύνσεις  [email protected] και [email protected]hq.minagric.gr

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα

Δείτε ΕΔΩ το Σχετικό Υλικό της Διαβούλευσης

Διαβάστε ΕΔΩ σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΑΤ