Από 6 Ιουλίου οι αιτήσεις για εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες

Από 6 Ιουλίου οι αιτήσεις για εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Από τις από 6/7/2018 έως 31/7/2018 θα έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

-Διαφήμιση-

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως ώστε να αποζημιώνει τους δικαιούχους για τις πρόσθετες δαπάνες (πρόσθετο κόστος) που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης, και ειδικότερα τις δαπάνες για την εφαρμογή της καλλιεργητικής πρακτικής της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια.

Το ύψος ενίσχυσης για τη δράση ορίζεται σε 210 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ανά έτος.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση 

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki