Από ποτιστικά… ξηρικά τα βαμβάκια της Ροδόπης

Στέρεψε νωρίς φέτος η λιμνοδεξαμενή

Η λιμνοδεξαμενή μεταξύ Νέου Σιδηροχωρίου – Νέας Αδριανής αρδεύει συνήθως 4.000-5.000 στρέμματα, αναλόγως της σεζόν, στο 90% των οποίων καλλιεργείται βαμβάκι και στο υπόλοιπο 10% καλαμπόκι για ενσίρωση και σιτάρι. Φέτος, όμως, ελέω κλιματικής αλλαγής, η δεξαμενή στέρεψε από νερό αρκετά νωρίτερα από το αναμενόμενο, με αποτέλεσμα οι καλλιέργειες από ποτιστικές να γίνουν… ξηρικές.

«Πέρυσι, η λιμνοδεξαμενή Νέου Σιδηροχωρίου είχε στερέψει στις 25 Αυγούστου ενώ φέτος τον Δεκαπενταύγουστο», τονίζει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Κομοτηνής, Νίκος Κυριαζής, υπενθυμίζοντας την παρατεταμένη ανομβρία, διάρκειας τριών μηνών. «Δεν φούσκωσαν τα ποτάμια για να μπορούμε να στείλουμε νερό από τον Λίσσο ποταμό», εξηγεί.

Η περιφέρεια προσπάθησε να δώσει λύση εκβαθύνοντας τη λιμνοδεξαμενή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι αγρότες πλέον αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να παλέψουν με τον καιρό, που εμποδίζει παρόμοιες μικρές παρεμβάσεις, πλην όμως δεν αντέχουν να βλέπουν την παραγωγή τους να υπολείπεται. Ο κ. Κυριαζής εξηγεί ότι οι εργασίες πρέπει να γίνουν τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη, αρκεί να μην πιάσουν βροχές.

Ζημιά στην παραγωγή από την ξηρασία

Η φετινή ανομβρία είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν απότιστα τα συγκεκριμένα στρέμματα, με συνέπεια να αλλάξει η μορφή της καλλιέργειας. «Το βαμβάκι ήταν ποτιστικό μέχρι τις 15 Αυγούστου, αλλά δεν έπεσε το τελευταίο νερό για να γεμίσουν τα καρύδια. Δύο εβδομάδες χωρίς νερό, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρήθηκαν, σημαίνει μείωση της παραγωγής, καθώς και ζημιά στα τελευταία καρύδια».

Η λιμνοδεξαμενή αρδεύει τα χωράφια περίπου 500 παραγωγών. Στη συγκεκριμένη περιοχή, το κόστος άρδευσης είναι σχετικά χαμηλό και κυμαίνεται στα 15-20 ευρώ ανά στρέμμα. «Σε άρδευση με γεώτρηση σε διπλανά αγροτεμάχια, το κόστος κυμαίνεται από 40 έως 50 ευρώ», αναφέρει ο κ. Κυριαζής, δείχνοντας τη σημασία της καλής λειτουργίας της λιμνοδεξαμενής στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, αλλά και των λειτουργικών εξόδων για τους αγρότες.

Πρόταση

Μια δεύτερη λιμνοδεξαμενή, ανάμεσα σε Νέα Αδριανή και Μαυρομάτι, αρδεύει λιγότερα στρέμματα, αν και είναι μεγαλύτερη. Ο κ. Κυριαζής προτείνει, παράλληλα με την εκβάθυνση της λιμνοδεξαμενής, η παρέμβαση να προχωρήσει περισσότερο γιατί, όπως λέει, συμβαίνει το εξής παράδοξο: «Μεταφέρουμε το νερό της λιμνοδεξαμενής μέσα στα αποστραγγιστικά κανάλια. Θα μπορούσαμε να τα μεγαλώσουμε, ώστε να είναι δεξαμενές νερού, αλλά και να ενωθούν οι δύο λιμνοδεξαμενές, ώστε να επαρκεί το νερό για όλες τις καλλιέργειες». Ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Κομοτηνής καταθέτει το αίτημα στην περιφέρεια και μένει να φανεί αν, εκτός από την εκβάθυνση, προχωρήσει και η αξιοποίηση της έτερης λιμνοδεξαμενής.