Από τις πρώτες περιοχές στη δασική μεταρρύθμιση η Ευρυτανία

Mε την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης δασών στην Ευρυτανία θα ξεκινήσει η μεταρρύθμιση της δασικής πολιτικής. Η δράση αυτή θα αποτελέσει ένα από τα βασικά προγράμματα που θα εφαρμόσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη χώρα.

Σύμφωνα, πάντα, με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του υπουργείου για τη διαχείριση των δασών, η Ευρυτανία ξεχώρισε λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης της, αλλά και του πλούσιου δασικού οικοσυστήματος που διαθέτει.

Πρόθεση του υπουργείου, σύμφωνα με τον υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη, είναι «να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα τα δασικά οικοσυστήματα για την παραγωγή πλούτου και την αύξηση των θέσεων εργασίας». Σημαντικός, επίσης, είναι και ο στόχος για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, που τα τελευταία χρόνια, λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο ίδιος υποστήριξε ότι «είναι ανάγκη όλα τα δάση να μπουν σε διαχείριση και να έχουμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις», όμως ξεκαθάρισε ότι «επιδίωξη είναι να συνεχίσει το έργο και σε άλλες περιοχές, αλλά θα ξεκινήσουμε από την Ευρυτανία».

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου, η αποληπτόμενη βιομάζα, η οποία θα τιμολογείται και θα επιδοτείται, θα κατευθύνεται στους κατοίκους των ορεινών περιοχών για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης με τη μορφή ξύλου. Όμως, ένα μεγαλύτερο ποσοστό θα πηγαίνει με οικονομικούς όρους σε άλλες δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας, με στόχο την ελάφρυνση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.