Από τα τοξικά απόβλητα στα βιώσιμα βιοπλαστικά, η διπλή αποστολή της iGEM Thessaly

Ομάδα φοιτητών πρωτοπόρων βιολόγων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτοξικοποιεί τον κατσίγαρο

Να συνεχίσει στον δρόμο των διακρίσεων επιχειρεί η ερευνητική ομάδα φοιτητών iGEM Thessaly, που ιδρύθηκε το 2019 με έδρα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η οποία αξιοποιεί τα εργαλεία της συνθετικής βιολογίας για την αντιμετώπιση κρίσιμων περιβαλλοντικών προκλήσεων, παρουσιάζοντάς τα σε διεθνείς διαγωνισμούς. Στόχος των διαγωνισμών, που γίνονται κάθε χρόνο, είναι η εκ νέου σύνθεση λειτουργικών βιολογικών συστημάτων, ενώ συμμετέχουν ετησίως περισσότεροι από 7.000 φοιτητές παγκοσμίως. Ο διαγωνισμός φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι.

Οι διακρίσεις που έχουν αποσπάσει φοιτητές της iGEM Thessaly (κάθε χρόνο και διαφορετική ομάδα) είναι το 2019 για την άμεση διάγνωση της φυματίωσης, τα έτη 2020 και 2021 για τη διάγνωση και αξιολόγηση της εντερικής χλωρίδας και θεραπεία των ΙΦΝΕ και το 2022 για το φαινόμενο του ευτροφισμού.

Φωτογραφία κατσίγαρου, η λήψη έγινε στις 22/04/2023. Το ελαιοτριβείο ανήκει στον Δημήτρη Καντίκο, τοποθεσία Άγιος Λαυρέντιος, Βόλος.

Αποτοξικοποίηση κατσίγαρου

Η φετινή αποστολή περιστρέφεται γύρω από ένα ιδιαίτερα επίκαιρο πρόβλημα της Ελλάδας, αλλά και όλων των ελαιοπαραγωγικών χωρών – την αποτοξικοποίηση ενός υγρού παραπροϊόντος της βιομηχανίας του ελαιολάδου, γνωστού και ως κατσίγαρος. Με στόχο την παράλληλη αποτοξικοποίησή του και τη μετατροπή του σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, η iGEM Thessaly έχει ως τελικό στόχο τη στήριξη των Ελλήνων παραγωγών ελαιολάδου και, παράλληλα, τη δημιουργία μιας βιώσιμης εναλλακτικής λύσης στα συμβατικά πλαστικά.

Σύμφωνα με τον φοιτητή Δημ. Παπαμαργαρίτη, «η βιομηχανία ελαιολάδου αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, αλλά παράγει σημαντικούς όγκους υγρών και στερεών αποβλήτων κατά τα στάδια επεξεργασίας του ελαιοκάρπου. Συγκεκριμένα, για κάθε λίτρο ελαιολάδου που παράγεται, παράγονται έως και 7 λίτρα υγρών αποβλήτων». Όπως σημειώνει, «η ενδελεχής έρευνα της iGEM Thessaly τονίζει την επιτακτική ανάγκη διαχείρισης του προβλήματος του κατσίγαρου, με την Ελλάδα μόνο να παράγει περίπου 1,45 εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως (circulargreece.gr). Με βάση αυτά ξεκίνησε το πρωτοποριακό ερευνητικό έργο oPHAelia.

Αξιοποιώντας μια μικροβιακή κοινοπραξία, αποτελούμενη από δύο γενετικά τροποποιημένα είδη βακτηρίων, Pseudomonas putida και Escherichia coli, η ομάδα διερευνά τη διπλή ικανότητα αυτών των μικροοργανισμών για βιοαποκατάσταση και ταυτόχρονη παραγωγή πολύτιμων προϊόντων. Η ενδελεχής μελέτη των δύο μικροοργανισμών και ο πειραματισμός θα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στην επιστημονική κοινότητα για την επιτευξιμότητα και την απόδοση αυτού του συνθετικού συστήματος».

Φωτογραφίες κατσίγαρου, η λήψη έγινε στις 20/05/2023. Το ελαιοτριβείο ανήκει στον Φώτη Σπυρούλη, τοποθεσία Σωτηρίτσα, Λάρισα.

Προϊόντα

Τα προϊόντα που η ομάδα αποβλέπει να παραγάγει ονομάζονται πολυυδροξυαλκανοϊκοί εστέρες (PHAs), βιοδιασπώμενοι πολυεστέρες υψηλής αξίας που συσσωρεύονται στους μικροοργανισμούς υπό συγκεκριμένες συνθήκες. «Οι ενώσεις αυτές διαθέτουν μηχανικές και φυσικές ιδιότητες παρόμοιες με τα συμβατικά πλαστικά, καθιστώντας τα μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση. Χρησιμοποιώντας τον κατσίγαρο ως υπόστρωμα, το κόστος παραγωγής των PHAs δύναται να μειωθεί σημαντικά, καθιστώντας την όλη διαδικασία οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Η καινοτόμος ιδέα της iGEM Thessaly αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο βήμα προς τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων και την ευθυγράμμιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών», εξηγεί.

Η Ομάδα φιλοδοξεί να μειώσει σταδιακά την εξάρτηση από τα συμβατικά πλαστικά, χαράσσοντας έτσι μια πορεία προς ένα πιο πράσινο μέλλον. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, καθώς ο κόσμος ευθυγραμμίζεται με την τάση για βιώσιμες πρακτικές και την προστασία του περιβάλλοντος, οι καινοτομίες της iGEM Thessaly μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο σε παγκόσμια κλίμακα.