Απόφαση ΑΑΔΕ για απόσταξη σύκων και αποσύκων από διήμερους αποσταγματοποιούς του Δήμου Χίου

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στον ΦΕΚ, επιτρέπεται η απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) ορισμένων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. Ε.2 του άρθρου 7 του ν.2969/2001, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν.2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».  

Η απόφαση αυτή αφορά τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους), όπως ορίζονται στην παρ. 5 του αρθ. 5 του ν.2969/2001, των Δημοτικών Ενοτήτων Καμποχώρων, Καρδαμύλων, Αγίου Μηνά, Αμανής, Μαστιχοχωρίων, Ομηρούπολης και Ιωνίας, του Δήμου Χίου που είναι παραγωγοί σύκων και αποσύκων, καθώς και τις αρμόδιες  για τον έλεγχο αυτών, Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & ΕΦΚ και της Γενικής Δ/νσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Η εν λόγω απόφαση ισχύει για την περίοδο 2021-2022.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ