Απογοητευτική η συμμετοχή των νέων στην αγροτική κατάρτιση

Μικρή ήταν η ανταπόκριση των νέων στις έξι ειδικότητες για την αγροτική κατάρτιση, που είχε στόχο να υλοποιήσει το ΙΙΕΚ Ευρωπρόοδος στην Κόρινθο. Όπως εξηγεί ο διευθυντής του ΙΙΕΚ, Ευστάθιος Πουλίτσης, «αρχικός μας προσανατολισμός, όταν ξεκινήσαμε το 2015, ήταν ο χώρος του τουρισμού.

Στην πορεία, όμως, ξεκίνησε συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και τη σχέση που μπορεί να έχει ο τουρισμός με τον αγροτικό τομέα». Σύμφωνα με τον κ. Πουλίτση, ο Νομός Κορινθίας στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή «και έπρεπε, κατά την άποψή μας, να καλυφθεί ένα κενό που υπήρχε στο θέμα της τεχνογνωσίας».

Η προσπάθεια άρχισε τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν αντίστοιχο και των προσδοκιών. «Το αγροτικό επάγγελμα δεν είναι αυτήν τη στιγμή δημοφιλές. Η πρόκληση για εμάς είναι να αναδείξουμε μία ελκυστική εικόνα για τους νέους, όσον αφορά τον αγροτικό τομέα. Θα είναι μία ανηφόρα, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη», σημειώνει.