Αποκλειστικά στην «ΥΧ» και το ypaithros.gr η προδημοσίευση της νιτρορύπανσης

Αποκλειστικά στην «ΥΧ» η προδημοσίευση της νιτρορύπανσης
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Στο 3ο τρίμηνο του 2017 προτίθεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προκηρύξει τη γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2020, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 – εαρινές καλλιέργειες 2018). Σύμφωνα με την προδημοσίευση της δράσης, που σας παρουσίασε αποκλειστικά η «ΥΧ» (την Παρασκευή 10/3), το πρόγραμμα πρόκειται να εφαρμοστεί στις 30 περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και σε περιοχές σημαντικών υγροβιότοπων.

Στους Καλλικρατικούς δήμους, που εμπίπτουν ολικώς, μερικώς ή κατ’ ελάχιστον στις περιοχές παρέμβασης, η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων θα απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2017. Βασικός στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα). Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης δράσης (5ετές πρόγραμμα 2012-2016 και 2ετές 2012-13), αρκετοί παραγωγοί, κυρίως στη Θεσσαλία, ανέμεναν με ενδιαφέρον την έναρξη του προγράμματος.

-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Συγκριτικά, η απερχόμενη δράση σε σχέση με τη νέα (2014-2020) διαφέρει στις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος, οι οποίες αυξάνονται, τα ποσά που προβλέπονται είναι αυξημένα (π.χ. στο βαμβάκι από 33 ευρώ σε 53-60 ευρώ), ενώ διευρύνθηκαν οι ειδικές δεσμεύσεις, με περισσότερες καλλιέργειες (αν και στη Θεσσαλία ο αποκλεισμός των δέντρων –κατηγορία 3– προκάλεσε μια γκρίνια).

Το ύψος ενίσχυσης και οι επιλέξιμες καλλιέργειες για την ειδική δέσμευση Α (Αγρανάπαυση)

Ομάδα καλλιέργειας

Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) *

 

Μακεδονία Θράκη

Θεσσαλία

Ήπειρος

Ιόνια νησιά

Πελοπόννησος

Δ. Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Νησιά Αιγαίου

Κρήτη

Αραβόσιτος

435

451

534

502

Ζαχαρότευτλα

600

502

502

502

Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά

600

600

600

600

Βαμβάκι

600

600

600

600

 

Το ύψος ενίσχυσης και οι επιλέξιμες καλλιέργειες για την ειδική δέσμευση Β (Αμειψισπορά)

Ομάδα καλλιέργειας

Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος)

 

Μακεδονία

Θράκη

Θεσσαλία

Ήπειρος

Ιόνια νησιά Πελοπόννησος

Δ. Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Νησιά Αιγαίου

Κρήτη

Αραβόσιτος

291

307

389

357

Ζαχαρότευτλα

464

357

357

357

Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά

600

600

600

600

Βαμβάκι

600

513

553

600

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί

Διαβάστε ολόκληρη την προδημοσίευση της νιτρορύπανσης

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα