Πιστώνεται από Δευτέρα 8 Ιουλίου το υπόλοιπο της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (upd)

Από τη Δευτέρα 8/07/2019 μέχρι και Τετάρτη 10/07/2019 θα έχουν πρόσβαση σταδιακά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι δικαιούχοι της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Η διαδικασία καταβολής έχει ξεκινήσει προκειμένου τα χρήματα να πιστωθούν από τη Δευτέρα. Την είδηση επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, ενημερώνονται οι ενταγμένοι παραγωγοί στις δράσεις Φυτικής και Ζωικής Κατεύθυνσης 11.1.1., 11.1.2, 11.2.1 και 11.2.2 ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, η πίστωση της δαπάνης εκκαθάρισης έτους 2018 στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα πραγματοποιείται σταδιακά από Δευτέρα 8/07/2019  μέχρι και Τετάρτη 10/07/2019.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου ( https://p2.dikaiomata.gr/Organics16).

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εκκαθάρισης, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί σε επόμενη ανακοίνωση, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Νωρίτερα το ypaithros.gr έγραφε

Την διαδικασία για την καταβολή του υπολοίπου της Βιολογικής Γεωργίας έτους 2018 ξεκίνησε σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 4,7 εκατ. ευρώ περίπου, σε περισσότερους από 4.100 παραγωγούς.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ypaithros.gr, τα ποσά αφορούν και τις δύο δράσεις 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» και 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία».

Σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, για τη δράση  11.1.1 πάνω από 1.500 παραγωγοί θα λάβουν συνολικό ποσό 1,5 εκατ. ευρώ, και για τη δράση 11.2.1, περίπου 1.020 παραγωγοί ποσό 1,5 εκατ. ευρώ περίπου. 

Στην Κρήτη, σε 520 παραγωγούς θα καταβληθούν συνολικά 311.000 ευρώ για τη δράση 11.1.1 και σε 380 παραγωγούς το ποσό των 220.000 ευρώ περίπου για τη δράση 11.2.1.

Σε Αττική και νησιά του Αιγαίου, περίπου 400 παραγωγοί θα λάβουν συνολικό ποσό 250.000 ευρώ περίπου για τη δράση 11.1.1 και 300 περίπου παραγωγοί το ποσό των 300.000 ευρώ περίπου για τη δράση 11.2.1.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία για τη συγκεκριμένη δράση θα συνεχιστεί και και για άλλες περιοχές της χώρας. Τόσο για το υπόλοιπο της Βιολογικής Γεωργίας στις άλλες περιφέρειες όσο και για το υπόλοιπο της Βιολογικής Κτηνοτροφίας έτους 2018, το ypaithros.gr θα κρατήσει το αναγνωστικό της κοινό ενήμερο μόλις έχει νεότερα.

Νέες πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 10,1 εκατ. ευρώ