Απολογισμός φυτικής παραγωγής 2017 στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί

Απολογισμός φυτικής παραγωγής 2017

Η «Ύπαιθρος Χώρα» καταγράφει και παρουσιάζει την πορεία 26 προϊόντων της ελληνικής φυτικής παραγωγής τη χρονιά που πέρασε.

Στο τέλος του χρόνου, και στην ανατολή του νέου, αξίζει να επισηµάνουµε ότι τα προβλήµατα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τοµέα είναι σηµαντικά και αδιαµφισβήτητα και δεν θα κουραστούµε να τα φωτίζουµε σε όλες τους τις πτυχές. Κάτι το οποίο, όµως, προέκυψε και από αυτό εδώ το ρεπορτάζ είναι το αισιόδοξο µήνυµα ότι οι Έλληνες αγρότες έχουν και το πείσµα και τη δύναµη όχι µόνο να κρατήσουν ζωντανή την αγροτική παραγωγή, αλλά και να αναδείξουν τη δυναµική της ως µοχλού ανάπτυξης και διεξόδου της χώρας από τη σηµερινή συγκυρία.

Η δύναµή τους βρίσκεται στη συνεργατικότητα, στην οµαδικότητα, στην αλληλεγγύη, στη βάση των κοινών αναγκών και των κοινών στόχων και ο δρόµος προς την εξέλιξη περνάει µέσα από την καινοτοµία, την επιστήµη και τη γνώση. Το αφιέρωµα θα συνεχιστεί µε την παρουσίαση των αντίστοιχων µεγεθών της κτηνοτροφίας.

Διαβλαστε ολόκληρο το αφιέρωμα στην «ΎΧ» που κυκλοφορεί