Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙ του Β κύκλου του «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, η απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙ του Β κύκλου της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ.

Η απόρριψη αφορά, ως μη επιλέξιμες, 2.115 αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1.406.654.492,93 ευρώ.

Συγκεκριμένα εξακόσιες εξήντα οκτώ (668) αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται επειδή κατά την αξιολόγηση δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται ή κατέθεσαν επιστολή απόσυρσης της αίτησης χρηματοδότησης. Απορρίπτονται επίσης χίλιες τετρακόσιες είκοσι οκτώ (1.428) αιτήσεις χρηματοδότησης, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης, δύο (2) λόγω μη προσκόμισης φακέλου δικαιολογητικών και δεκαεπτά (17) αιτήσεις χρηματοδότησης, για τις οποίες διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ