Απόσταξη κρίσης: Μέχρι 11/10 το αίτημα πληρωμής

Tο αργότερο έως 11 Οκτωβρίου 2021 θα πρέπει οι τελικοί δικαιούχοι οινοπαραγωγοί, από τη στιγμή που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της απόσταξης οίνου των ποσοτήτων που έχουν εγκριθεί, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτημα πληρωμής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της απόσταξης οίνου.

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε νέα τροποποιητική της ΚΥΑ για τον «καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021».

Ειδικότερα σύμφωνα με την τροποποιητική:

«Οι τελικοί δικαιούχοι, οινοπαραγωγοί, του προγράμματος από τη στιγμή που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της απόσταξης οίνου των ποσοτήτων που έχουν εγκριθεί και το αργότερο έως 11 Οκτωβρίου 2021, υποβάλουν ηλεκτρονικά, αίτημα πληρωμής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της απόσταξης οίνου».

Επιπλέον:

«Η υποχρέωση της παρ. 2 του παρόντος για τους τελικούς δικαιούχους, θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί όταν: Η ποσότητα οίνου προς απόσταξη είτε στο σύνολό της είτε η υπολειπόμενη, της εγκριθείσας, ποσότητας, έχει δεσμευτεί στο χώρο αποθήκευσης του οινοποιείου έως την 7η Οκτωβρίου 2021, για αποκλειστική χρήση προς απόσταξη”. 

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τι περιλαμβάνει η τροποποιητική απόφαση